AEC Vision สถานศึกษาของประเทศสิงคโปร์

AEC Vision สถานศึกษาของประเทศสิงคโปร์

AEC Vision สถานศึกษาของประเทศสิงคโปร์   ที่มา : springnewstv

AEC Vision หัวบุกต้มหวานกับงาของหวานขึ้นชื่อของกัมพูชา

AEC Vision หัวบุกต้มหวานกับงาของหวานขึ้นชื่อของกัมพูชา

AEC Vision หัวบุกต้มหวานกับงาของหวานขึ้นชื่อของกัมพูชา ที่มา : springnewstv

ประกาศเลื่อน ! รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ออกไป 1 ปี

ประกาศเลื่อน ! รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ออกไป 1 ปี

ประกาศเลื่อน ! รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ออกไป 1 ปี ผู้นำชาติอาเซียนตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) เป็นเวลา 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2015 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องได้รับการจัดการ รวมไปถึงข้อตกลงและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายที่ประเทศต่างๆ ยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ ประเด็นเรื่องการตรวจลงตรา ภาษีอากรสินค้า กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน เป็นต้น … Continue reading

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 3 ความมั่นคง

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 3 ความมั่นคง

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 3 ความมั่นคง อีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ ของการจับมือกัน 10 ชาติอาเซียน คือ อยากให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงครับ   ความมั่นคงของชาติต่างๆ มักจะมีฐานมาจากเศรษฐกิจและการเมือง ความจริงแล้วแทบทุกชาติในโลกล้วนกังวลเรื่องความมั่นคง และมีวิธีสร้างความมั่นคงแตกต่างกันไป   หลายชาติในโลกเน้นในเรื่องการพัฒนาอาวุธ สร้างกองทัพให้ทันสมัย เช่น อเมริกาทุ่มเทเงิน จนมีทั้งจำนวนทหารและอาวุธมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามมาด้วย จีน รัสเซีย อินเดีย อังกฤษและฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาด้วยเพราะถ้ารบกันก็คงหนักหนาสาหัสน่ะครับ   ไทยเราเองถึงไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมาย แต่ก็มีการพัฒนาด้านทหารจนกองทัพไทยเรามีแสนยานุภาพอันดับ 28 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน แต่การพัฒนากองทัพและอาวุธเป็นการลงทุนที่สูงมาก เนื่องจาก 10 ชาติอาเซียน ไม่ได้ผลิตอาวุธสงครามขายเหมือนประเทศอเมริกา … Continue reading

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 2 สังคมและวัฒนธรรม

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 2 สังคมและวัฒนธรรม

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 2 สังคมและวัฒนธรรม จากการร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มักจะนำมาซึ่งสิ่งที่ประเทศต่างๆ ต้องการกันทั้งโลก นั่นคือ ความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งถ้าทำได้ทั้งสามด้านนี้ก็จะทำให้ 10 ชาติ บรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียน   ในด้านของสังคมและวัฒนธรรม สมาชิกได้ทำข้อตกลงในการพัฒนาสังคมร่วมกันโดยจะร่วมมือในเรื่องต่างๆ คือ   ด้านฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านศิลปะ และวัฒนธรรม การสร้างโอกาสงาน ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการศึกษานั้น เราอาจดูตัวอย่างความร่วมมือของชาติต่างๆ ในยุโรป ซึ่งผลจากความร่วมมือทำให้มีการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงด้านงานวิจัย และที่นับเป็นความสำเร็จอย่างมากคือ การที่นักศึกษาในยุโรปไม่ว่าจะเรียนอยู่ในประเทศใด สามารถที่จะโอนถ่ายหน่วยกิต ตระเวณเรียนไปในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วยุโรป   ลองนึกดูนะครับว่าจะเกิดผลดีแค่ไหนถ้านักศึกษาไทย… … Continue reading

RCEP คืออะไร

RCEP คืออะไร

RCEP คืออะไร RCEP ย่อมาจาก Regional Comprehensive Economic Partnership หรือภาษาไทย คือ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน” หมายถึงข้อริเริ่มของอาเซียนในการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจัดทำความตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยเริ่มแรกมีเป้าหมายจะจัดทำความตกลงดังกล่าวกับประเทศภาคี FTAs ปัจจุบันของอาเซียน หรือ ASEAN+6 (คือ ASEAN และ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) ที่สนใจเข้าร่วมก่อน ส่วนประเทศอื่นๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ภายหลังจากที่การเจรจา RCEP เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้อาเซียนคาดว่าจะสามารถประกาศเริ่มการเจรจา RCEP ได้ภายใน ปลายปี2555 หรือไม่เกินต้นปี2556 ล่าสุด ผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ … Continue reading

เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ

เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ

เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ รูปภาพ เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ ที่มา : kapook

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 1

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 1

รู้จักประชาคมอาเซียน ตอน 1 ตามที่ขอกันมานะครับ เรื่องราวของประชาคมอาเซียน มีหลายคำถามหลายแง่มุมมาก ในเรื่องราวของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพวกเรา ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้บริหารสถานศึกษา   จะขอเล่าที่มาที่ไปของประชาคมอาเซียนเพื่อให้เข้าใจผลต่างๆ ที่จะตามมาซึ่งผมจะค่อยๆ เล่าไปทีละตอนนะครับ   ที่มาของ อาเซียน 10 ชาติ 1 อาเซียน การที่เราต้องมารวมกันเป็นสมาคมอาเซียน มีเหตุผลหลักก็คือ 1.เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของบรรดาเหล่าสมาชิก 2.เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ ในด้านของสังคม วัฒนธรรม 3.เพื่อความมั่นคงของเหล่าสมาชิกอาเซียน อยากให้เรามองภาพอาเซียนให้ชัดก่อนที่จะไปเจาะถึงรายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย อาเซียนได้เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 สมัยเริ่มต้นมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ … Continue reading

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.3

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.3

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.3   ที่มา : kapook

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2   ที่มา : kapook

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1   ที่มา : kapook

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา ผลการวิจัยเผย เด็กไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน เหตุกลัวเรื่องภาษา ขณะที่เด็กต่างประเทศหลั่งไหลมาเรียนและหางานในไทยมากขึ้น หวั่นอัตราตกงานเด็กไทยเพิ่มขึ้น นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 พบว่า บุคลากรทางการศึกษากว่าร้อยละ 70-80 มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมากถึงไม่รู้เลย และไม่รู้ว่านโยบายที่ออกมาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง ส่วนการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสอบถามผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุว่า ไม่มีงบประมาณสนับสนุนและนโยบายไม่มีกรอบและความชัดเจนว่าจะดำเนินการและ เตรียมการอย่างไร นอกจากนี้ เมื่อสอบถามนักศึกษาไทย พบว่าเด็ก 8 คนจาก 10 … Continue reading

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน จากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา โรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรก มีรายงานผู้ป่วยใน … Continue reading

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน   ที่มา : EDUZONES

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน ทางทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิศตะวันออกติดอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ เวียดนามมีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 14 ของโลก และเป็นชาติที่น่าสนใจเพราะมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วชาติหนึ่งในยุคนี้ อย่างไรก็ตามระบบสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งก็รวมไปถึงระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน ทำให้รัฐบาลของเวียดนามได้ว่าAction Plan ในการปฎิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน ในช่วงปี ค.ศ.2010-2012 เพื่อต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ของประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา เวียดนามก็คล้ายกับหลายชาติในภูมิภาคที่รัฐบาลไม่ได้เน้นนโยบายในการให้ทุนกับชาติเพื่อนบ้าน อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่ให้ทุนกับนักศึกษาเวียดนามไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นสำคัญ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5ลักษณะคือ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล