แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย?เก็งข้อสอบวิชาการศึกษา? แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เก็งข้อสอบวิชาการศึกษา รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยเพื่อเป็นแนวทางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย   ๑) ความหมายของการศึกษาตม พรบ.กศ.2542 หมายถึงข้อใด ก. การอบรมสั่งสอนให้เกิด ความเจริญงอกงาม ข. การเห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ค. การพัฒนามนุษย์โดยส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเป็นอิสระ ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม   ๒) หลักสูตร ครอบคลุมชีวิตประจำวันครู ไม่เป็นผู้ออกคำสั่ง ทำหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสังคม การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered)สอดคล้องกับปรัชญาในข้อใด ก. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ข. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม ค. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ง. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล