เล็งเลื่อนสอบ GAT/ PAT ธ.ค.

เล็งเลื่อนสอบ GAT/ PAT ธ.ค.

  นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงาน แอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ของ ทปอ.ว่า ตามที่ ทปอ.จะขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สอบรับตรงในช่วงเดือนมกราคมพร้อมกัน โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 นั้น ทปอ.ได้มอบหมายให้คณะทำงาน แอดมิสชั่นส์ฟอรั่มไปหารือเกี่ยวกับการปรับปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วย ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้เหมาะสม ซึ่งเดิมคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม เคยเสนอให้เลื่อนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม และพฤษภาคม จากเดิมที่สอบเดือนตุลาคม และมีนาคม แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GAT/PAT ในการรับตรง ดังนั้น หากปรับตารางสอบ GAT/PAT … Continue reading

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556         สทศ.ประกาศเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556 กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สทศ.ประกาศเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2 – … Continue reading

นร.ร่วม100ร้อง สอท.ถูกตัดชื่อแอดมิสชั่นส์กลาง อีกรายงงถูกตัดสิทธิเรียนวิศวะ เหตุคะแนน O-NET ลดฮวบ

นร.ร่วม100ร้อง สอท.ถูกตัดชื่อแอดมิสชั่นส์กลาง อีกรายงงถูกตัดสิทธิเรียนวิศวะ เหตุคะแนน O-NET ลดฮวบ

นร.ร่วม 100 คน ร้อง สอท.ถูกตัดชื่อแอดมิสชั่นส์กลาง ทั้งที่สละสิทธิรับตรงแล้ว ทปอ.จี้มหาวิทยาลัยคืนสิทธิให้ นักเรียนเซนต์คาเบรียลงงถูกตัดสิทธิเรียนวิศวะ เหตุคะแนนโอเน็ตลดฮวบ ผอ.สทศ.เต้นสอบหาสาเหตุด่วน P { margin: 0px; } นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ภายหลังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 7 พฤษภาคมว่า การประกาศผลเรียบร้อยดี เว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผล Admission ไม่ล่ม แต่มีนักเรียนและผู้ปกครอง 35 … Continue reading

สตง.ชี้สอบแอดมิสชั่นส์กลางยังไม่บรรลุผล ทปอ.ยอมเด็กยังต้องพึงการกวดวิชาไม่มีวันหมด

สตง.ชี้สอบแอดมิสชั่นส์กลางยังไม่บรรลุผล ทปอ.ยอมเด็กยังต้องพึงการกวดวิชาไม่มีวันหมด

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 เมษายน กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์กลาง และสรุปว่าผลการดำเนินการแอดมิสชั่นส์กลาง ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ โดยโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนให้สูงขึ้น และไม่ช่วยลดการกวดวิชาให้น้อยลงว่า การตรวจสอบของ สตง.เป็นการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบ และค่าน้ำหนักที่นำมาใช้ในแอดมิสชั่นส์ระบบเดิม ที่ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระ (GPA) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net และคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือA-Net ขณะที่ ทปอ.ได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในปี 2553 ใหม่แล้ว คิดว่าระบบใหม่บรรลุวัตถุประสงค์กว่า 80% เพราะดึงเด็กกลับไปสู่ห้องเรียน “ที่ สตง.ระบุสาเหตุที่ทำให้แอดมิสชั่นส์กลางไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะนำ … Continue reading

นักเรียนรับสับสน"Admission-รับตรง"

นักเรียนรับสับสน"Admission-รับตรง"

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศว่า ในปีการศึกษา 2553 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ Admissionส่วนการรับตรงนั้น มหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์เอง โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 165 แห่ง เปิดรับตรงหมด ซึ่งนักเรียนที่สอบติดในระบบรับตรง สามารถสมัครในระบบ Admission กลางได้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง และจะมีสิทธิสมัครสอบก็ต่อเมื่อสละสิทธิรับตรง นางศรีสุข มาสกรานต์ ครู คศ.3 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล