สำนักการศึกษา กทม.ให้ทุนหนุนวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักการศึกษา กทม.ให้ทุนหนุนวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒๕,๐๐๐.- บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น และให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดการขอรับทุน ๑. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน ๑.๑ เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ๑.๒ เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักวิจัยทั่วไป ๒. คุณสมบัติของงานวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุน ๒.๑ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น และเรื่องที่ทำการวิจัย เน้นเฉพาะ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ถ้าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์การศึกษาของกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล