[วิทยาศาสตร์] เทคนิคการจำตารางธาตุแบบเด็กแนว

[วิทยาศาสตร์] เทคนิคการจำตารางธาตุแบบเด็กแนว

[วิทยาศาสตร์] เทคนิคการจำตารางธาตุแบบเด็กแนว ตารางธาตุ,เคมี ตารางธาตุ ,ธาตุ ตารางธาตุ, เทคนิกการจำตารางธาตุ,วิธีการจำ ตารางธาตุ,วิธีท่อง ตารางธาตุ อย่างง่าย Continue reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ A Rolling Stone Gathers No Moss แปลว่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ A Rolling Stone Gathers No Moss แปลว่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ A Rolling Stone Gathers No Moss แปลว่า คลังความรู้ Online,content การสอน,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ,A rolling stone Continue reading

หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 1-2

หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 1-2

หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.4.1 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.4.2 พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.4.3 อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6.4.4 ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี 7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล 7.2.1 สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล 7.3.1 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี 7.3.2 การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล … Continue reading

คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความยาวมากที่สุด 79 ตัวอักษร

คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความยาวมากที่สุด 79 ตัวอักษร

คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความยาวมากที่สุด 79 ตัวอักษร คลังความรู้ Online,content การสอน,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ,ภาษาเยอรมัน,คำศัพท์ ภาษาเยอรมัน Continue reading

หลักสูตรเคมี ม.5 หมู่แอลคิล (Alkyl Group)

หลักสูตรเคมี ม.5 หมู่แอลคิล (Alkyl Group)

หลักสูตรเคมี ม.5 หมู่แอลคิล (Alkyl Group) คลังความรู้ Online,content การสอน,Alkyl Group,หมู่แอลคิล,หลักสูตรเคมี ม.5,วิทยาศาสตร์,หมู่แอลคิล วิทยาศาสตร์,หมู่แอลคิล เคมี,หมู่แอลคิล alkyl group Continue reading

[คณิตศาสตร์] สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม

[คณิตศาสตร์] สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม

สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม สูตรง่ายๆในการคำนวณมุมภาบในของรูป N เหลี่ยม เมื่อ N = 3, 4, 5, … ซึ่งแทนจำนวนเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม มุมภายในของรูป N เหลี่ยม =180(N-2) ตัวอย่าง: จงหาว่ามุมภายในของรูป 6 เหลี่ยมมีขนาดเท่าใด ในกรณีนี้แทน N = 6 ลงไปในสูตรจะได้ มุมภายในของรูป 6 เหลี่ยม = 180(6-2) = 180 x 4 = 720 องศา

19 วิธีทําให้รักแร้ขาวเนียนขึ้น

19 วิธีทําให้รักแร้ขาวเนียนขึ้น

คลังความรู้ Online,content การสอน,ความรู้ทั่วไป,เคล็ดลับทําให้รักแร้ขาว,วิธีทําให้รักแร้ขาว,รักแร้ขาว,สุขภาพ,19 วิธีทําให้รักแร้ขาว,รักแร้ทำ ทำอย่างไร,แก้ รักแร้ดำ Continue reading

[คณิตศาสตร์]  สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมต่างๆ

[คณิตศาสตร์] สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมต่างๆ

สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมต่างๆ สูตรมาตรฐานของสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณฐาน สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด=ผลบวกของด้านทุกด้าน สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ

(ภาษาไทย) ประวัตินางในวรรณคดี นางบุษบา จากเรื่อง อิเหนา

(ภาษาไทย) ประวัตินางในวรรณคดี นางบุษบา จากเรื่อง อิเหนา

  ประวัตินางในวรรณคดี   นางบุษบา จากเรื่อง อิเหนา  นางบุษบาเป็นธิดาของท้าวดาหาและประไหมสุหรีดาหราวาตี แห่งกรุงดาหา เมื่อตอนประสูติมีเหตุอัศจรรย์คือ มีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งวัง ดนตรี แตรสังข์ก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีผู้บรรเลง ประสูติได้ไม่นาน ท้าวกุเรปันก็ขอตุนาหงันให้กับอิเหนา บุษบาเป็นหญิงที่งามล้ำเลิศกว่านางใดในแผ่นดินชวากิริยามารยาทเรียบร้อย คารมคมคาย เฉลียวฉลาดทันคนใจกว้างและมีเหตุผล จึงผูกใจให้อิเหนารักใคร่ใหลหลงนางยิ่งกว่าหญิงอื่น นอกจากนั้นบุษบายังเป็นลูกที่ดีอยู่ในโอวาทของพระบิดา พระมารดา ยอมแต่งงานกับระตูจรกา แม้ว่าจะไม่พอใจในความขี้ริ้วขี้เหร่ของระตูจรกาก็ตาม นางถูกเทวดาบรรพบุรุษ ของวงค์อสัญแดหวาคือ องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้ลมพายุหอบไป ทำให้นางต้องพลัดพรากจากอิเหนา และพระบิดาพระมารดาเป็นเวลาหลายปี กว่าจะได้พบอิเหนาและวิวาห์กัน โดยนางได้ตำแหน่งเป็นประไหมสุหรีฝ่ายซ้าย ลักษณะนิสัย 1. บุษบาเป็นหญิงที่มาแบบฉบับของลูกที่ดีอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ แม้ว่านางจะไม่พอใจในรูปร่างของจรกา แต่นางก็ยอมที่จะไม่ทำตามใจตนเองเพื่อรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 2. เป็นคนไม่เจ้ายศเจ้าอย่างหรือถือว่าตนสูงศักดิ์กว่านางจินตะหรา เห็นได้จากตอนที่จินตะหราได้ให้นางสการะวาตีและนางมาหยารัศมีมาเฝ้า บุษบาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 3. เป็นคนไม่เหลาะแหละ รู้จักโต้เถียงแสดงความฉลาดรู้ทันอิเหนาและรักษาเกียรติของตนเองไม่ยอม … Continue reading

เปิด สอน excel 2007 เรียนรู้ วิธีการใช้ excel ในงาน คำนวณ  ใช้ สูตร  ใช้ ฟังก์ชั่น ในโปรแกรม excel

เปิด สอน excel 2007 เรียนรู้ วิธีการใช้ excel ในงาน คำนวณ ใช้ สูตร ใช้ ฟังก์ชั่น ในโปรแกรม excel

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด info@wisethailand.comhttp://www.wisethailand.com02-932-5257, 02-539-551295/20 ม.8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ. ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230—————————————————————– เรียนหลักสูตรฝึกอบรม รอบรู้สูตร และเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel         สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่าโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี, การเงิน, คลังสินค้า หรือใช้ในการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบเสร็จ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งาน ผู้ใช้อาจจะพบกับปัญหาต่างๆ … Continue reading

มหัศจรรย์เลข 11

มหัศจรรย์เลข 11

มหัศจรรย์เลข 11 11*11=121 111*111=12321 1111*1111=1234321 11111*11111=123454321 111111*111111=12345654321 1111111*1111111=1234567654321   หลักการ นับจำนวนหลัก เขียน1-จำนวนหลักที่นับได้ หมายเหตุ จำนวนหลักต้องไม่เกิน 10 หรือเท่ากับ 10 เขียนไล่กลับจนไปถึง1

คำศัพท์เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง

คำศัพท์เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง

น้องๆหลายคนคงจะทราบแล้วว่า ประเทศไทยของเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่ ..ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.2554 ส่วนใครที่ติดธุระในวันดังกล่าวไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันนั้น ก็สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต และขอเสริมเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆว่า ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ  เค้าจะมีพรรคการเมืองใหญ่ๆเพียงแค่ 2 พรรคเท่านั้น สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา จะมี พรรคเดโมแครต( Democrat )และ พรรครีพับลิกัน (Republican) ส่วนประเทศอังกฤษจะมีพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party)และ พรรคแรงงาน (Labour Party) ส่วนบ้านเรา มีทั้งพรรคใหญ่ พรรคกลาง พรรคเล็ก นับสิบพรรคจ้า … Continue reading

เคล็ดลับทำอาหารจานปลาไม่ให้มีกลิ่นคาว

เคล็ดลับทำอาหารจานปลาไม่ให้มีกลิ่นคาว

วันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับ ดีดี สำหรับปลาๆ ที่ท่านได้กันมาครับเป็นเคล็ดไม่ลับ  สำหรับ พ่อครัวหัวป่า และ พ่อบ้าน แม่บ้าน ปลาดุกทำอย่างไรถึงจะไม่เหม็นคาว การทอดปลาดุกไม่ให้มีกลิ่นเหม็นคาว ก่อนที่จะล้างให้นำแป้งมันมาคลุกกับตัวปลาดุกให้ทั่ว แล้วจึงล้างออกให้สะอาด เนื้อปลาจะไม่มีเมือกและช่วยชะเลือดในน้ำปลาออกไปได้มาก เมื่อนำปลาไปทอด เนื้อปลาดุกจะสวยและไม่มีกลิ่นคาว ปลาดุกย่าง จะไม่ให้มีกลิ่นคาว ให้ล้างด้วยน้ำสารส้มก่อน แล้วจึงค่อยนำปลามาเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนนำไปย่างไฟ ทำให้ปลาดุกที่ย่างมีรสชาติที่อร่อย และไม่เหม็นคาว ต้มยำปลาอย่างไรไม่เหม็นคาว การที่จะต้มยำปลาไม่ให้มีกลิ่นเหม็นคาวนั้นก็มีเคล็ดลับคือ ต้มน้ำให้เดือด จึงใส่เครื่องต้มยำ เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกขี้หนูสด หัวหอมแดงบุบพอแตก จึงปรุงรส ให้น้ำเดือด ๆ แล้วจึงค่อยใส่ปลาลงไป โดยไม่ต้องคนเด็ดขาด พอสุกจึงใส่ต้นหอม ก็จะได้ต้มยำปลาที่ไม่มีกลิ่นคาว และเนื้อปลาไม่เละ ส่วนคนที่ชอบหัวปลาก็มีวิธีง่าย ๆ ให้ได้อร่อยกันแบบไม่เหม็นคาว คือ ตั้งน้ำให้เดือดจัด ๆ แล้วใส่ตะไคร้ (มากหน่อย) และใบมะกรูด นำหัวปลาที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นหัวปลากระพง ปลาเก๋าก็ตาม … Continue reading

เคล็ดลับเลือกซื้อหอย

เคล็ดลับเลือกซื้อหอย

ใครที่ชอบทานหอย วันนี้มีวิธีเลือกซื้อหอยมาบอกค่ะ ถ้าซื้อหอยสด ทั้งเปลือก ปากเปลือกจะปิดแน่น เมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าออก พอเอามือแตะ ปากจะปิดทันที ถ้าซื้อหอยแมลงภู่ ที่แกะแล้ว ควรเลือกตัวสีสด ไม่ช้ำ ตัวหอยยังดูเป็นตัว ไม่ขาดรุ่งริ่ง น้ำที่แช่หอย ต้องไม่ขุ่นมาก และไม่มีเมือก ถ้าซื้อหอยนางรม ที่แกะแล้ว สีต้องสด มีเยื่อบาง ๆ เกาะอยู่ด้วย ครั้งหน้าถ้าจะทานหอย ก็อย่าลืมนำวิธีที่แนะนำไปเลือกซื้อหอยมาทานกันได้นะคะ เครดิต : arunsawat

เคล็ดลับการเลือกซื้อปลา

เคล็ดลับการเลือกซื้อปลา

วิธีการเลือกซื้อปลา ต้องสังเกตอย่างไร ปลาเป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนสูง แต่ไขมันต่ำ หาซื้อได้ง่ายในบ้านเรา การแยกประเภทปลา แยกง่ายๆ คือ ปลาน้ำจืด ปลาทะเล ปลาเป็นที่นิยมในผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และรักสุขภาพ ซึ่งการแยกปลาไม่เพียงจะแยกตามแหล่งของปลา หรือแยกตามปริมาณไขมันในปลาแต่ละชนิด ซึ่งไขมันนี่เองที่ทำให้รสชาติของปลาแตกต่างกันไป   ปลาที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมันน้อย มีไขมันต่ำกว่า 2% เนื้อปลาพวกนี้จะมีสีขาว เช่น ปลากะพง ปลาจาละเม็ด ปลาสำลี ปลาเนื้ออ่อน ปลากราย ฯลฯ   ปลาไขมันปานกลาง มีไขมันตั้งแต่ 2-5% เช่น ปลาอินทรี ปลาตะเพียน ปลาดุก ฯลฯ   ปลาไขมันสูง มีไขมันมากกว่า … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล