โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ. 2557

โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ. 2557

โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ. 2557 โควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก ล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557   คุณสมบัติ – กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน – GPAX วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,ศิลป์-คำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.50 – ใช้คะแนน GAT,PAT1 กำหนดการ   ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/16183 สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงอายุ เพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกช่วงอายุได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตครอบคลุม ๕ ช่วงอายุ ได้แก่ 1. ช่วงแรกเกิด-ปฐมวัย (0-5 ปี) 2. ช่วงวัยนักเรียน (5-14 ปี) 3. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) 4. ช่วงวัยแรงงาน (22-59 ปี) 5. ช่วงผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญของแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของคนในทุกช่วงอายุ สรุปสาระสำคัญได้ … Continue reading

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2557 รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557   รับจำนวน 160 คน คุณสมบัติ – กำลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 กำหนดการ   ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/ สามารถ Download    ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557 รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ที่มา : http://www.lawkku.com/ สามารถ Download  ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย                          

รับตรง 3 โครงการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง 3 โครงการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง 3 โครงการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2557 รับตรง 3โครงการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย รับเข้าศึกษา จํานวน 30 คน โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จํานวน 20 คน และสาขาวิชา กายภาพบําบัด 10 คน คุณสมบัติ – กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 – ใช้คะแนน O-NETและ PAT2 นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล … Continue reading

ค่ายคบเด็กสร้างบ้านครั้งที่ 8

ค่ายคบเด็กสร้างบ้านครั้งที่ 8

ค่ายคบเด็กสร้างบ้านครั้งที่ 8       ด่วน !!! ค่ายเจาะลึกสถาปัตย์ กับ พี่ๆ มากถึง 5 มหาลัย ครั้งที่ 8 สถาปัตย์ จุฬาฯ สถาปัตย์ ลาดกระบัง สถาปัตย์ ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ ศิลปากร สถาปัตย์ เกษตรศาสตร์ น้องๆจะได้ร่วมเรียนรู้ ทุกเทคนิควิธี ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้น้องๆสามารถไปถึงฝันที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์ Id /Landscape /อุตสาหกรรม/ถาปัตย์ ถาปัตย์ ฯลฯ และในทุกสาขาด้านสถาปัตย์จะถูกเปิดเผยเทคนิคการสอบเข้าที่นี่ น้องๆจะได้ความคิดสร้่างสรรค์ ได้แก่ Creative การคิดเขียน … Continue reading

ว.เทคโนโลยีสยามรับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 79 อัตรา

ว.เทคโนโลยีสยามรับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 79 อัตรา

ว.เทคโนโลยีสยามรับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 79 อัตรา     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการขยายงาน  เข้าร่วมงานใน ตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน รวม  78  อัตรา ประกอบด้วย 1. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา 2.   หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา 3.   ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์มหาบัณฑิต 1 อัตรา 4.  หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร … Continue reading

เรียนต่อต่างประเทศห้ามพลาด! Eduexpos 2014

เรียนต่อต่างประเทศห้ามพลาด! Eduexpos 2014

เรียนต่อต่างประเทศห้ามพลาด! Eduexpos 2014   เรียนต่อต่างประเทศห้ามพลาด! Eduexpos 2014 พบมหาวิทยาลัยดังทั่วโลก 2 มี.ค. 57 นี้     สวัสดีชาว education TLC ทุกคนครับ เชิญเข้าชม EDUEXPOS 2014 พร้อมกับพบปะมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก จาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เกาหลี ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ อิตาลี ตุรกี และอีกมากมาย วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014 เวลา 15.00-19.00 น. ณ Westin Sukhumvit Hotel … Continue reading

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ         ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ จํานวน 11 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. ประเภทของทุน ทุนที่1  ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน3 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับIT) ทุนที่2  ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน1 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering) ทุนที่3  ศึกษา ณ … Continue reading

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57   อ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการสำหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) มีลักษณะการเรียนการสอนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียนในตอนเย็น วันอังคารถึงพฤหัส 18.00-21.00 น. ที่กรุงเทพ หรือว่าที่ มจพ. และนอกจานั้น ก็มี X-MIE เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์ 9.00-16.00 น. และในหลักสูตร X-MIE ยังมีเปิดที่ … Continue reading

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม   วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม มอบประกาศนีบัตรแก่ศิษย์การบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบินและมอบประกาศนีบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 9 (CPL-09) และหลักสูตรนักบินผู้ช่วย รุ่นที่ 5 (MPL-05)     คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน) 1. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 2. ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 3. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 4. ประสบการณ์ชั่วโมงบิน 4.1 จะต้องมีชั่วโมงบินรวมไม่ต่ำกว่า 200 … Continue reading

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มจำนวนทุกสาขา University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 University of Melbourne, Australia มีความประสงค์ในการเปิดให้ทุน The Melbourne International Research Scholarships (MIRS) โดยเป็นทุนการศึกษาซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโทที่มีการทำวิจัยและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 จำนวน 200 ทุน  โดยนักเรียนต่างชาติต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้ของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษา หรือพิจารณาให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยครับ คุณสมบัติผู้สมัคร : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยต้องได้รับคะแนนระดับเกียรตินิยมหรือดีมาก ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีคะแนนยอดเยี่ยม - สมัครเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและให้ได้ตอบรับเข้าศึกษา โดยยื่นสมัครทุนวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 มูลค่าทุน : - ค่าครองชีพ$ … Continue reading

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014 หนีห่าว !! สวัสดีชาว education TLC ทุกคน ขอต้อนรับตรุษจีนปีม้าด้วยบทความพิเศษล่าสุด จากการเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเว็บไซต์  www.4icu.org ซึ่งได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมจากการที่มีคนเข้าไปใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกครับ เพื่อให้เป็นการเข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนและช่วงของการรับสมัครทุนรัฐบาลจีนตอนนี้ ทีมงานได้รวบรวม 10 อันดับมหาวิทยาลัยจีนมาฝากทุกคนกันครับ มาดูกันดีกว่าครับว่า 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยจีน 2014 ที่มีคนจากทั่วโลกเข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลการรับสมัคร งานวิชาการและงานวิจัย มีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลยจ้า !!     10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014 อันดับ 10 มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน (Xiamen University) ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่นี่ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยทงจี (Tongji University) ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่นี่ อันดับ 8 … Continue reading

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57         เนื่องจากได้เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557   ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th    

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013 จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในอาเซียน (AEC) ปี 2013  โดยประเทศสิงคโปร์ อยู่อันดับ 1 และ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็นของมหาวิทยาลัยในมาเลเชีย  และประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับ 4-5 ค่ีะ ตามมาด้วย มาเลเชีย  อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์   ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th      

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล