จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ม. เกษมบัณฑิต <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

ม. เกษมบัณฑิต รับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก จิตวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีใบรับรองหรือแฟ้มประสบการณ์การทำงาน และ/หรือมีคุณสมบัติดีเด่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวิทยาเขตพัฒนาการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: อาจารย์กมลพลัฏฐ์ เสตะจันทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 089-6-866-788 หรือ 0-2320-2777 ต่อ 1428,1134,1430, 1163โทรสาร 0-2720-4677

กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบีบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จำนวน 3 ฉบับ
6. โครงงานวิจัยทางจิตวิทยา (Psychological Research Proposal) จำนวน 1 เรื่อง (สำเนา 3 ชุด)
7. ใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมายเหตุ :
(1) จัดการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน (Psychology of Learning and Instruction)
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการบริหารจัดการ (Psychology for Management) และ
- กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology)
(2) ระบุกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาในใบสมัคร
(3) จัดการเรียนการสอนเฉพาะที่วิทยาเขตพัฒนาการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ติดต่อขอรายละเอียด ได้ที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1428, 1430, 1163โทรสาร 0-2720-4677

- 2009-06-8 3:39:05 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 798 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล