รวมสถาบันสอนภาษา #2

รวมสถาบันสอนภาษา #1??|??รวมสถาบันสอนภาษา #2?|? รวมสถาบันสอนภาษา #3 ?|? รวมสถาบันสอนภาษา #4

<!–TOP100–>สถาบันคิวเอ็ดยูเทนเมนต์
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน โปรโมชั่น การลงทะเบียนเรียน กิจกรรม และแผนที่ตั้งโรงเรียน

http://www.q-ed.co.th

สถาบันดีสตาร์ท สอนคอมพิวเตอร์และภาษา
รับสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และคอมพิวเตอร์

http://www.geocities.com/apichat_jan

สถาบันดีสตาร์ท สอนภาษาและคอมพิวเตอร์
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรังเศส กวดวิชาเลข วิทย์ เคมี

http://www.geocities.com/p_chat_2006/home.htm

สถาบันฝึกอบรมบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการใช้ติดต่อสื่อสาร ทำงาน ทำธุรกิจ และเพื่อสอบข้อสอบ TOEIC, TOEFL,…

http://www.geocities.com/sitiinter/

สถาบันฝึกอบรมภาษาตะวันรัตน์
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น แบบทำให้กล้าพูดสื่อสาร

http://www.tawanrut.com

สถาบันพัฒนภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน และแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

http://www.englishadvancement.com

สถาบันพัฒนาภาษา ฟาสท์อิงลิช
สถานบันสอนภาษา เปิดคอร์สสำหรับคนทำงาน และนักเรียน นักศึกษา อาทิ Grammar, TOEFL, Writing Busines…

http://www.fast-english.com/

สถาบันภาษา ESI
เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ หลักสูตรเร่งรัด สำหรับผู้ประสงค์เรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการเพิ่มทักษะภา…

http://www.esi.com.sg

สถาบันภาษา cyes
เปิดสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ในเว็บไซต์มีฟ้อนท์ภาษาจีนให้ดาวน์โหลด

http://www.cyes-chinese.com

สถาบันภาษา เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค อคาเดมี
เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน โปรโมชั่นต่าง ๆ ก…

http://www.text-and-talk.com

สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดสอน และสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ CU-TEP โดย คณะอักษรสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.culi.chula.ac.th/

สถาบันภาษานานาชาติ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ทั…

http://www.inlingua.com

สถาบันภาษานานาชาติ อินลิงกัว
ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จัดอบรมและสอนทั้งภายในและ…

http://www.inlinguathailand.com

สถาบันภาษานิวเคมบริดจ์
สถาบันภาษานิวเคมบริดจ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ IELTS โดย Senior Teach…

http://www.newcambridge.net/

สถาบันภาษาบริติช
จัดสอนภาษาโดยอาจารย์ไทยและต่างประเทศ เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้าน

http://www.bls-phuket.com

สถาบันภาษาพาสอินเตอร์เนชั่นแนล
สถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เน้นตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบธรรมชาติ แนะนำสถาบัน สถานที่…

http://www.passinter.com

สถาบันภาษามานะบิ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง ทั้งการพูดและการเขียน บริการรับแปลเอกสาร และบริกา…

http://www.manabithai.com

สถาบันภาษามิราอิ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น และสอนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ภายในเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรการสอน ตาร…

http://www.mirai-edu.com

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช
เราแตกต่างและให้คุณได้มากกว่าเรื่องภาษาจีนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทฤษฎีใหม่ Active & Na…

<!–TOP100–>สถาบันภาษาลพบุรี
ศูนย์กลางการเรียนภาษาต่างประเทศ รับแปลบทคัดย่อ จัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ

http://www.li-lopburi.com

สถาบันภาษาและพัฒนาบุคลากร (พอลิซ)
เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจ ภาษาอังก…

http://www.geocities.com/pauliz_edu

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่น และเครือ สหพัฒน์ ด้วยวัตถุประสงค…

http://www.waseda.ac.th

สถาบันวัฒนธรรม และการศึกษาจีน
สถาบันสอนภาษาจีน ศิลปะ วัฒนธรรมจีน แนะนำการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนแบบมาตรฐาน หลักสูตรวาดภาพพู…

http://www.iccestyle.com

สถาบันสอนภาษา APEC English
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทัศนศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษ และฝึกอบรมทางภาษา

http://www.apecenglishschool.com

สถาบันสอนภาษา ESI
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Intensive, Conversation, Writing

http://www.esilc.com

สถาบันสอนภาษา บริติช-อเมริกัน
เปิดสอนภาษา ด้วยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้ความรู้ด้าน Grammar ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ รวมเนื้อหาส…

http://www.british-american.ac.th

สถาบันสอนภาษา อีเอฟ ซีคอน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไ…

http://www.efseacon.com

สถาบันสอนภาษา อีเอฟ สาขาซีคอนสแควร์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แนะนำหลักสูตร สิทธิพิเศษ และรูปภาพกิจกรรมของทางสถาบัน

http://www.efseacon.net

สถาบันสอนภาษา แอลเอ
โรงเรียนสอนภาษา เปิดสอนหลักสุตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียบสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ

http://www.learningachievements.com

สถาบันสอนภาษาคอร์นเนอร์สโตน – Cornerstone Language Center
บริการสอนภาษาอังกฤษถึงที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานจริงในธุรกิจ โ…

http://www.cornerstone.co.th

สถาบันสอนภาษาจีน i-CE
สถาบันสอนภาษาจีน แนะนำหลักสูตร หนังสือเรียน ตารางเวลาเรียน กิจกรรม และมีบทสัมภาษณ์นักเรียน

http://www.i-cechinese.com/

สถาบันสอนภาษาจีน และศูนย์การแปลภาษาจีน Sino Bridge
เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการแปล และรับงานแปลภาษาจีน

http://www.snb-cn.com

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (JAT)
เปิดสอนหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น,ระดับกลาง,พิชิตเอนทรานซ์,สำหรับเด็ก,เ…

http://www.jat-languagecafe.com/

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
ให้บริการสอนภาษาญี่ปุ่น และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลด้านทุนการศึกษา จัดกิจกรรมแคมป…

http://www.mainichijap.com

สถาบันสอนภาษาบริติชเคานซิล
ศูนย์รวมสอนภาษาอังกฤษ และคอยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการฝึกงานในประเทศอังกฤษ แ…

http://www.britishcouncil.or.th

สถาบันสอนภาษาบุงกะ
เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น การอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น สาขาล่ามและผู้แปลเอ…

http://www.pitin.com/bil/thai/kaikan.html

สถาบันสอนภาษาบ้านอักษร
สถาบันสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.baanaksorn.com

สถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีท
โรงเรียนสอนภาษา เน้นการสนทนาเป็นหลักซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

<!–TOP100–>สถาบันสอนภาษาวีอีซี
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในแคนนาดาที่มีหลักสูตรหลากหลาย แนะนำสถานศึกษา ทุนการศึกษา วีซ่าในแคนาดา

http://www.vec.ca

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First สาขาเซ็นต์หลุยส์
แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First ติดต่อสอบถามเรียนภาษาในต่างประเทศ…

http://www.efstlouis.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First [อีเอฟ อิงลิช เฟิร์ส]
สถาบันสอนภาษาเอกชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

http://www.englishfirst.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First สาขาปิ่นเกล้า
แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First ติดต่อสอบถามเรียนภาษาในต่างประเทศ…

http://www.efpinklao.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Quick & Easy
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนหลักสูตร Sentence Structure สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่…

http://www.englishquickandeasy.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Quick & Easy
เปิดสอนพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังฤษ แนะนำหลักสูตร สถานที่ตั้ง

http://www.englishquickandeasy.net

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที
ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย RMIT ในประเทศออสเตรเลีย แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย RMIT ปร…

http://www.rmit.ac.th/

สถาบันสอนภาษาอังกฤษอเล็กซานเดอร์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีค…

http://www.als-thailand.com

สถาบันสอนภาษาอาจารย์ไมค์
เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สอบไอเฟล ศึกษาต่อต่างประเทศ

http://www.ajarnmike.com

สถาบันสอนภาษาอิงลิชทาวน์
ดำเนินธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งจัดหลักสูตรให้กับบริษัท อีกทั้งยังมี…

http://www.englishtown.com

สถาบันสอนภาษาเจ็ทแลงเกวจ
สถาบันสอนภาษาเจ็ทแลงเกวจ เป็นสถาบันที่เปิดสอนการสนทนาภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ในเวล…

http://www.jet-language.com

สถาบันสอนภาษาเนเบอร์ฮูด
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 02-712-6300 โทรสาร 02-712-7310 อีเมล์ info@nli.co.th

http://www.nli.co.th/

สถาบันสอนภาษาเวิลด์ไวด์โทเฟล
เปิดหลักสูตรอบรมครูสอนโทเฟล โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ดูระดับชั้นที่สอนและค่าอบรมได้ในเว็บ

http://www.worldwidetefl.com

สถาบันสอนภาษาเอยูเอ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

http://www.auathailand.net

สถาบันสอนภาษาแบ๊บติสต์
สถาบันสอนภาษา ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 รับสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาเกาหลี

http://www.bscbaptist.com

สถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์
เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ วัดระดับทางภาษา เขียนโปรแกรม ฯลฯ

http://www.computer-english.com

สถาบันสอนและแปลภาษานานาชาติ
สถาบันสอนภาษาและแปลภาษานานาชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน หรือฟื้นฟูภาษาต่างประเทศต่างๆ ทุกภาษาทั่…

http://www.inter-latin.com

สถาบันส่งเสริมและศึกษาอัจฉริยภาพแห่งประเทศไทย
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต ได้รับการฝึกฝนเพื่อโลกแห่งอนาคต ค่ายนี้ใช้แนวคิดทางอวกาศเพื่อสอนภาษาอังก…

http://www.wearethefutureenglishcamp.com

สถาบันอบรมภาษาเพื่อธุรกิจบริการ CET
รับติวสอบแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ทุกสายการบิน สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนสำหรับงานโรงแรมและสายการบิน

<!–TOP100–>สถาบันอิงลิชไวส์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเฉพาะบุคคล แนะนำสถาบัน รายละเอียดคอร์สเรียน ภาพบรรย…

http://www.engwise.com

สถาบันอ๊อกซบริท
สถาบันจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ให้บริการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รวมท…

http://www.oxbrit.com/

สถาบันเคนโดลล์
สถาบัน KENDALL เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและทำคะแนน TOEFL, GMAT, และ ENT

http://www.toeflthailand.com/

สถาบันแปซิฟิกการภาษาและธุรกิจ (ประเทศไทย)
ให้บริการงานแปลภาษาสเปน เปิดสอนภาษาสเปน โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ใช้ตำรานำเข้าจากประเทศสเปนโดยตรง

http://www.spanish.itgo.com

สถาบันไมนิจิ
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร สอนภาษาญี่ปุ่น เข้าค่ายและการเลือกสถาบันศึกษาต่อ

http://www.study-in-japan.com

สปีคไชนิส
สอนภาษาจีนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็นพินยิน หลักไวยกรณ์ บทสนทนา หลักการเขียน และปกิณกะ

http://www.speakcn.com

สพีคอีซี
เป็นคอร์สภาษาสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงหยุดเทอมของเด็ก ๆ ที่โรงเรียน The Q learning center โด…

http://www.speakeazy.in.th

สมาร์ท อิงลิช สาขาพาต้าปิ่นเกล้า
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม เน้นการสอนไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียน

http://www.smartenglishpata.com

สมาร์ท เซ็นเตอร์
สถาบันสอนภาษาแบบบูรณาการที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เปิดการสอนทุกระดับ…

http://www.tarad.com/smartcenter

สมาร์ท เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลแทนซี่
สถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายหลักสูตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับองค์กรณ์ชั้นนำต่างๆ รวม…

http://www.smart22.com

สมาร์ทอิงลิช
โรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษแนวใหม่จากอเมริกาที่เหมาะสมกับเด็กไทย ทั้งในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และ…

http://www.smartenglish.in.th

สมุยเซ็นเตอร์ออฟเลิอ์นนิ่ง
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อา…

http://www.samuilearning.com

สยาม เอ็ดดูเตชั่น เอ็กซ์พีเรียนซ
ข้อมูลโครงการสอนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในเมืองไทย และบริการจัดหาที่พัก ที่เรียน…

http://www.siameducationalexperience.org

สยามแมนดาริน เอ็ดยูเคชั่น เซ็นเตอร์
ศูนย์สอนภาษาจีนชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันและจีน ด้วยหลักสูตร…

http://www.smecschool.com

สวัสดีรัสเซีย
สอนภาษารัสเซียสำหรับนักศึกษาและมัคคุเทศก์ และศึกษาดูงานทีประเทศรัสเซียทุกโครงการ

http://www.sawasdeerussia.com

สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สอนภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและชั้นสูง

http://e2thai.vze.com

สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์สะรัช
รายละเอียดการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์สะรัช บุณยรัตพันธุ์ สำหรับสอบ โทเฟิล และการทดสอบภาษาอังกฤษต่า…

http://www.sarachenglish.com

สเปเชียลตี้ แลงเกวจ เซ็นเตอร์
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หรือเพื่อการทำงาน เปิดสอนที่ซิดน…

http://www.specialty-language.com.au/olang/thai/index.htm

สไปซี่ อิงลิช
บริการสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ESOL

<!–TOP100–>สไมล์ แลงเกวช
เปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งพูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ มีสอนเป็นกลุ่มย่อยและสอนเดี่ยว

http://www.smilelanguage.com

หนีห่าว
โรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีบริการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ดำเนินการสอนโดยเจ้าของ…

http://www.nihaothailand.com

หนึ่งไทยลังเกวจ สคูล
โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการเรียนรู้ทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการฟังภาษาไทย…

http://www.neung-thailanguageschool.com

ออลฟอร์ไชน่า
บริการเว็บบอร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเทศจีน สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง…

http://www.all4china.com

ออสเตรเลียน อิงลิช อาเคเดมี
สอนภาษาอังกฤษโดยผสมผสานระหว่างการสอนจากประเทศออสเตรเลียและการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียน

http://www.aeathailand.com

อาจารย์คอลัมน์ ภาษาศึกษาต่อ
บริการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์จากคอลัมน์ภาษาศึกษาต่อ สอนTOEFL / IELTS / TOEIC Writing

http://abroadcenter.esmartweb.com/

อิงลิช ติวเตอร์ทีม
ให้บริการสอนพิเศษภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 3 คน) บริการแปลภาษาอังกฤษ ทำตำราเรียนภาษาอังกฤษ แ…

http://www.geocities.com/tuline2003

อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดชลบุรี เน้นเรื่องของการออกเสียงอย่างถูกต้อง

http://www.englishpassport.net

อิงลิช แพลนเนต
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ฯลฯ

http://www.elpplanet.com

อิงลิช แอร์ไลน์
บริการแนะแนวการศึกษาเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และปริญญาโท เตรียมความพร้อมสอบเข้า…

http://www.englishairline.net

อิงลิชทูเดย์
จัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการอ่าน เขียน พูด และฟัง

http://www.english2days.com

อิงลิชพลัส
สถาบันสอนภาษา เน้นสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนภาษาอังกฤษใน 4 ทัก…

http://www.eltcom.com

อิงลิชพลัสพระราม 9
โรงเรียนสอนภาษา เน้นสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

http://ww2.se-ed.net/eplusrama9

อิงลิชฟอร์ไลฟ์
สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สอนทักษะการอ่าน เขียนและพูด

http://www.english-4-life.com

อิงลิชวาว
เปิดสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่แบบแคมป์ โดยจัดให้เด็กท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

http://www.englishwow.org

อิงลิสเฟิร์สไทยแลนด์
โรงเรียนสอนภาษา English First เปิดสอนหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการให…

http://www.englishfirstthailand.com

อินเตอร์เนชั่นแนล แลงเกวด เดเวลอปเม้น อคาเดมี่
ศูนย์การเรียนการสอนและอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ที่ใช้สำหรับสอน สำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ มีประกาศนียบ…

http://www.tefl-teach-thai.com

อินเทลลิเจ้น สเตรทจี้
สถาบันสอน และฝึกอบอมภาษา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และบริการฝึกอบการทางด้านธุรกิจ ฯลฯ

http://www.intelligence-strategies.com

อีซีซี (ประเทศไทย)
สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ ECC (Thailand) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาอังกฤษขั…

- 2007-10-29 10:30:55 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 4,023 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล