รวมสถาบันสอนภาษา #2

รวมสถาบันสอนภาษา #1??|??รวมสถาบันสอนภาษา #2?|? รวมสถาบันสอนภาษา #3 ?|? รวมสถาบันสอนภาษา #4

<!–TOP100–>สถาบันคิวเอ็ดยูเทนเมนต์
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน โปรโมชั่น การลงทะเบียนเรียน กิจกรรม และแผนที่ตั้งโรงเรียน
http://www.q-ed.co.th

สถาบันดีสตาร์ท สอนคอมพิวเตอร์และภาษา
รับสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และคอมพิวเตอร์
http://www.geocities.com/apichat_jan

สถาบันดีสตาร์ท สอนภาษาและคอมพิวเตอร์
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรังเศส กวดวิชาเลข วิทย์ เคมี
http://www.geocities.com/p_chat_2006/home.htm

สถาบันฝึกอบรมบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการใช้ติดต่อสื่อสาร ทำงาน ทำธุรกิจ และเพื่อสอบข้อสอบ TOEIC, TOEFL,…
http://www.geocities.com/sitiinter/

สถาบันฝึกอบรมภาษาตะวันรัตน์
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น แบบทำให้กล้าพูดสื่อสาร
http://www.tawanrut.com

สถาบันพัฒนภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน และแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
http://www.englishadvancement.com

สถาบันพัฒนาภาษา ฟาสท์อิงลิช
สถานบันสอนภาษา เปิดคอร์สสำหรับคนทำงาน และนักเรียน นักศึกษา อาทิ Grammar, TOEFL, Writing Busines…
http://www.fast-english.com/

สถาบันภาษา ESI
เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ หลักสูตรเร่งรัด สำหรับผู้ประสงค์เรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการเพิ่มทักษะภา…
http://www.esi.com.sg

สถาบันภาษา cyes
เปิดสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ในเว็บไซต์มีฟ้อนท์ภาษาจีนให้ดาวน์โหลด
http://www.cyes-chinese.com

สถาบันภาษา เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค อคาเดมี
เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน โปรโมชั่นต่าง ๆ ก…
http://www.text-and-talk.com

สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดสอน และสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ CU-TEP โดย คณะอักษรสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.culi.chula.ac.th/

สถาบันภาษานานาชาติ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ทั…
http://www.inlingua.com

สถาบันภาษานานาชาติ อินลิงกัว
ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จัดอบรมและสอนทั้งภายในและ…
http://www.inlinguathailand.com

สถาบันภาษานิวเคมบริดจ์
สถาบันภาษานิวเคมบริดจ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ IELTS โดย Senior Teach…
http://www.newcambridge.net/

สถาบันภาษาบริติช
จัดสอนภาษาโดยอาจารย์ไทยและต่างประเทศ เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้าน
http://www.bls-phuket.com

สถาบันภาษาพาสอินเตอร์เนชั่นแนล
สถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เน้นตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบธรรมชาติ แนะนำสถาบัน สถานที่…
http://www.passinter.com

สถาบันภาษามานะบิ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง ทั้งการพูดและการเขียน บริการรับแปลเอกสาร และบริกา…
http://www.manabithai.com

สถาบันภาษามิราอิ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น และสอนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ภายในเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรการสอน ตาร…
http://www.mirai-edu.com

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช
เราแตกต่างและให้คุณได้มากกว่าเรื่องภาษาจีนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนแนวทฤษฎีใหม่ Active & Na…

<!–TOP100–>สถาบันภาษาลพบุรี
ศูนย์กลางการเรียนภาษาต่างประเทศ รับแปลบทคัดย่อ จัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.li-lopburi.com

สถาบันภาษาและพัฒนาบุคลากร (พอลิซ)
เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจ ภาษาอังก…
http://www.geocities.com/pauliz_edu

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่น และเครือ สหพัฒน์ ด้วยวัตถุประสงค…
http://www.waseda.ac.th

สถาบันวัฒนธรรม และการศึกษาจีน
สถาบันสอนภาษาจีน ศิลปะ วัฒนธรรมจีน แนะนำการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนแบบมาตรฐาน หลักสูตรวาดภาพพู…
http://www.iccestyle.com

สถาบันสอนภาษา APEC English
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทัศนศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษ และฝึกอบรมทางภาษา
http://www.apecenglishschool.com

สถาบันสอนภาษา ESI
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Intensive, Conversation, Writing
http://www.esilc.com

สถาบันสอนภาษา บริติช-อเมริกัน
เปิดสอนภาษา ด้วยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้ความรู้ด้าน Grammar ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ รวมเนื้อหาส…
http://www.british-american.ac.th

สถาบันสอนภาษา อีเอฟ ซีคอน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไ…
http://www.efseacon.com

สถาบันสอนภาษา อีเอฟ สาขาซีคอนสแควร์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แนะนำหลักสูตร สิทธิพิเศษ และรูปภาพกิจกรรมของทางสถาบัน
http://www.efseacon.net

สถาบันสอนภาษา แอลเอ
โรงเรียนสอนภาษา เปิดสอนหลักสุตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียบสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
http://www.learningachievements.com

สถาบันสอนภาษาคอร์นเนอร์สโตน – Cornerstone Language Center
บริการสอนภาษาอังกฤษถึงที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานจริงในธุรกิจ โ…
http://www.cornerstone.co.th

สถาบันสอนภาษาจีน i-CE
สถาบันสอนภาษาจีน แนะนำหลักสูตร หนังสือเรียน ตารางเวลาเรียน กิจกรรม และมีบทสัมภาษณ์นักเรียน
http://www.i-cechinese.com/

สถาบันสอนภาษาจีน และศูนย์การแปลภาษาจีน Sino Bridge
เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-สูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการแปล และรับงานแปลภาษาจีน
http://www.snb-cn.com

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (JAT)
เปิดสอนหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น,ระดับกลาง,พิชิตเอนทรานซ์,สำหรับเด็ก,เ…
http://www.jat-languagecafe.com/

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
ให้บริการสอนภาษาญี่ปุ่น และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลด้านทุนการศึกษา จัดกิจกรรมแคมป…
http://www.mainichijap.com

สถาบันสอนภาษาบริติชเคานซิล
ศูนย์รวมสอนภาษาอังกฤษ และคอยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการฝึกงานในประเทศอังกฤษ แ…
http://www.britishcouncil.or.th

สถาบันสอนภาษาบุงกะ
เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น การอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น สาขาล่ามและผู้แปลเอ…
http://www.pitin.com/bil/thai/kaikan.html

สถาบันสอนภาษาบ้านอักษร
สถาบันสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.baanaksorn.com

สถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีท
โรงเรียนสอนภาษา เน้นการสนทนาเป็นหลักซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

<!–TOP100–>สถาบันสอนภาษาวีอีซี
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในแคนนาดาที่มีหลักสูตรหลากหลาย แนะนำสถานศึกษา ทุนการศึกษา วีซ่าในแคนาดา
http://www.vec.ca

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First สาขาเซ็นต์หลุยส์
แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First ติดต่อสอบถามเรียนภาษาในต่างประเทศ…
http://www.efstlouis.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First [อีเอฟ อิงลิช เฟิร์ส]
สถาบันสอนภาษาเอกชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.englishfirst.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First สาขาปิ่นเกล้า
แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EF English First ติดต่อสอบถามเรียนภาษาในต่างประเทศ…
http://www.efpinklao.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Quick & Easy
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนหลักสูตร Sentence Structure สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่…
http://www.englishquickandeasy.com

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Quick & Easy
เปิดสอนพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังฤษ แนะนำหลักสูตร สถานที่ตั้ง
http://www.englishquickandeasy.net

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที
ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย RMIT ในประเทศออสเตรเลีย แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย RMIT ปร…
http://www.rmit.ac.th/

สถาบันสอนภาษาอังกฤษอเล็กซานเดอร์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีค…
http://www.als-thailand.com

สถาบันสอนภาษาอาจารย์ไมค์
เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สอบไอเฟล ศึกษาต่อต่างประเทศ
http://www.ajarnmike.com

สถาบันสอนภาษาอิงลิชทาวน์
ดำเนินธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งจัดหลักสูตรให้กับบริษัท อีกทั้งยังมี…
http://www.englishtown.com

สถาบันสอนภาษาเจ็ทแลงเกวจ
สถาบันสอนภาษาเจ็ทแลงเกวจ เป็นสถาบันที่เปิดสอนการสนทนาภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ในเวล…
http://www.jet-language.com

สถาบันสอนภาษาเนเบอร์ฮูด
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 02-712-6300 โทรสาร 02-712-7310 อีเมล์ info@nli.co.th
http://www.nli.co.th/

สถาบันสอนภาษาเวิลด์ไวด์โทเฟล
เปิดหลักสูตรอบรมครูสอนโทเฟล โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ดูระดับชั้นที่สอนและค่าอบรมได้ในเว็บ
http://www.worldwidetefl.com

สถาบันสอนภาษาเอยูเอ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
http://www.auathailand.net

สถาบันสอนภาษาแบ๊บติสต์
สถาบันสอนภาษา ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 รับสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาเกาหลี
http://www.bscbaptist.com

สถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์
เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ วัดระดับทางภาษา เขียนโปรแกรม ฯลฯ
http://www.computer-english.com

สถาบันสอนและแปลภาษานานาชาติ
สถาบันสอนภาษาและแปลภาษานานาชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน หรือฟื้นฟูภาษาต่างประเทศต่างๆ ทุกภาษาทั่…
http://www.inter-latin.com

สถาบันส่งเสริมและศึกษาอัจฉริยภาพแห่งประเทศไทย
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต ได้รับการฝึกฝนเพื่อโลกแห่งอนาคต ค่ายนี้ใช้แนวคิดทางอวกาศเพื่อสอนภาษาอังก…
http://www.wearethefutureenglishcamp.com

สถาบันอบรมภาษาเพื่อธุรกิจบริการ CET
รับติวสอบแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ทุกสายการบิน สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนสำหรับงานโรงแรมและสายการบิน

<!–TOP100–>สถาบันอิงลิชไวส์
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเฉพาะบุคคล แนะนำสถาบัน รายละเอียดคอร์สเรียน ภาพบรรย…
http://www.engwise.com

สถาบันอ๊อกซบริท
สถาบันจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ให้บริการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รวมท…
http://www.oxbrit.com/

สถาบันเคนโดลล์
สถาบัน KENDALL เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและทำคะแนน TOEFL, GMAT, และ ENT
http://www.toeflthailand.com/

สถาบันแปซิฟิกการภาษาและธุรกิจ (ประเทศไทย)
ให้บริการงานแปลภาษาสเปน เปิดสอนภาษาสเปน โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ใช้ตำรานำเข้าจากประเทศสเปนโดยตรง
http://www.spanish.itgo.com

สถาบันไมนิจิ
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร สอนภาษาญี่ปุ่น เข้าค่ายและการเลือกสถาบันศึกษาต่อ
http://www.study-in-japan.com

สปีคไชนิส
สอนภาษาจีนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็นพินยิน หลักไวยกรณ์ บทสนทนา หลักการเขียน และปกิณกะ
http://www.speakcn.com

สพีคอีซี
เป็นคอร์สภาษาสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงหยุดเทอมของเด็ก ๆ ที่โรงเรียน The Q learning center โด…
http://www.speakeazy.in.th

สมาร์ท อิงลิช สาขาพาต้าปิ่นเกล้า
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม เน้นการสอนไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียน
http://www.smartenglishpata.com

สมาร์ท เซ็นเตอร์
สถาบันสอนภาษาแบบบูรณาการที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เปิดการสอนทุกระดับ…
http://www.tarad.com/smartcenter

สมาร์ท เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลแทนซี่
สถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายหลักสูตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับองค์กรณ์ชั้นนำต่างๆ รวม…
http://www.smart22.com

สมาร์ทอิงลิช
โรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษแนวใหม่จากอเมริกาที่เหมาะสมกับเด็กไทย ทั้งในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และ…
http://www.smartenglish.in.th

สมุยเซ็นเตอร์ออฟเลิอ์นนิ่ง
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อา…
http://www.samuilearning.com

สยาม เอ็ดดูเตชั่น เอ็กซ์พีเรียนซ
ข้อมูลโครงการสอนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในเมืองไทย และบริการจัดหาที่พัก ที่เรียน…
http://www.siameducationalexperience.org

สยามแมนดาริน เอ็ดยูเคชั่น เซ็นเตอร์
ศูนย์สอนภาษาจีนชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันและจีน ด้วยหลักสูตร…
http://www.smecschool.com

สวัสดีรัสเซีย
สอนภาษารัสเซียสำหรับนักศึกษาและมัคคุเทศก์ และศึกษาดูงานทีประเทศรัสเซียทุกโครงการ
http://www.sawasdeerussia.com

สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สอนภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและชั้นสูง
http://e2thai.vze.com

สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์สะรัช
รายละเอียดการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์สะรัช บุณยรัตพันธุ์ สำหรับสอบ โทเฟิล และการทดสอบภาษาอังกฤษต่า…
http://www.sarachenglish.com

สเปเชียลตี้ แลงเกวจ เซ็นเตอร์
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หรือเพื่อการทำงาน เปิดสอนที่ซิดน…
http://www.specialty-language.com.au/olang/thai/index.htm

สไปซี่ อิงลิช
บริการสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ESOL

<!–TOP100–>สไมล์ แลงเกวช
เปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งพูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ มีสอนเป็นกลุ่มย่อยและสอนเดี่ยว
http://www.smilelanguage.com

หนีห่าว
โรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีบริการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ดำเนินการสอนโดยเจ้าของ…
http://www.nihaothailand.com

หนึ่งไทยลังเกวจ สคูล
โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการเรียนรู้ทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการฟังภาษาไทย…
http://www.neung-thailanguageschool.com

ออลฟอร์ไชน่า
บริการเว็บบอร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเทศจีน สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง…
http://www.all4china.com

ออสเตรเลียน อิงลิช อาเคเดมี
สอนภาษาอังกฤษโดยผสมผสานระหว่างการสอนจากประเทศออสเตรเลียและการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียน
http://www.aeathailand.com

อาจารย์คอลัมน์ ภาษาศึกษาต่อ
บริการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์จากคอลัมน์ภาษาศึกษาต่อ สอนTOEFL / IELTS / TOEIC Writing
http://abroadcenter.esmartweb.com/

อิงลิช ติวเตอร์ทีม
ให้บริการสอนพิเศษภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 3 คน) บริการแปลภาษาอังกฤษ ทำตำราเรียนภาษาอังกฤษ แ…
http://www.geocities.com/tuline2003

อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดชลบุรี เน้นเรื่องของการออกเสียงอย่างถูกต้อง
http://www.englishpassport.net

อิงลิช แพลนเนต
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาทิ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ฯลฯ
http://www.elpplanet.com

อิงลิช แอร์ไลน์
บริการแนะแนวการศึกษาเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และปริญญาโท เตรียมความพร้อมสอบเข้า…
http://www.englishairline.net

อิงลิชทูเดย์
จัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการอ่าน เขียน พูด และฟัง
http://www.english2days.com

อิงลิชพลัส
สถาบันสอนภาษา เน้นสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนภาษาอังกฤษใน 4 ทัก…
http://www.eltcom.com

อิงลิชพลัสพระราม 9
โรงเรียนสอนภาษา เน้นสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
http://ww2.se-ed.net/eplusrama9

อิงลิชฟอร์ไลฟ์
สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สอนทักษะการอ่าน เขียนและพูด
http://www.english-4-life.com

อิงลิชวาว
เปิดสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่แบบแคมป์ โดยจัดให้เด็กท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
http://www.englishwow.org

อิงลิสเฟิร์สไทยแลนด์
โรงเรียนสอนภาษา English First เปิดสอนหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการให…
http://www.englishfirstthailand.com

อินเตอร์เนชั่นแนล แลงเกวด เดเวลอปเม้น อคาเดมี่
ศูนย์การเรียนการสอนและอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ที่ใช้สำหรับสอน สำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ มีประกาศนียบ…
http://www.tefl-teach-thai.com

อินเทลลิเจ้น สเตรทจี้
สถาบันสอน และฝึกอบอมภาษา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และบริการฝึกอบการทางด้านธุรกิจ ฯลฯ
http://www.intelligence-strategies.com

อีซีซี (ประเทศไทย)
สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ ECC (Thailand) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาอังกฤษขั…

กวดวิชา/สอนพิเศษ
- 2007-10-29 10:30:55 โพสต์โดย : admin คนดู 4,409 คน