สอนคอมพิวเตอร์ #2

สอนคอมพิวเตอร์ #1  |  สอนคอมพิวเตอร์ #2 

<!–TOP100–>โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ดำเนินการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครูแกนนำดำเนินการฝึกอบรมโดยบริษัทIntelประเทศไทยจำกัด

โซปไทยแลนด์
สถาบันเสริมทักษะทางการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการออกแบบ จัดหลักสูตรให้เน้นการเรียนการสอนที่เริ่มต…

โปรแกรมมิ่ง อิน พาราไดซ์
หลักสูตรการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ C++ และ MFC นอกสถานที่ ที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหา…

โรงเรียนคอมพิวเตอร์นีโอ อาร์ท
สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก

โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ
โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ เปิดสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ตั้งอยู่เลขที่ 72/2 ถนนเยาวราช ตำบลตล…

โรงเรียนคอมพิวเตอร์และภาษาชลบุรี
เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป

โรงเรียนชัยพฤกษ์คอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับประกอบวิชาชีพ

โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานต่าง …

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
ข้อมูลการรับสมัครเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐานไปจนถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานจริง

โรงเรียนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ICTComputer Training Center บริการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ แสดงประวัติโรงเรียน หลักสูตร…

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ ชลบุรี (บีซีซี ตึกน้ำ)
อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรตามความต้องการ พร้อมรับจัดอบร…

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์แพร่
บริการสอนคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ แนะนำหลักสูตรการสอน

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
เป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ภายในมีเนื้อหาเกี่ยวกับรอบเปิดสอนทั้งหลักสูตรคอมพิว…

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียแม็กซิไมซ์
เปิดสอนคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย เน้นด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและคอมพิวเตอ…

โรงเรียนสัตหีบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แนะนำหลักสูตร ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และการ…

<!–TOP100–>โรงเรียนสัตหีบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรกราฟฟิก เช่น Photo…

โรงเรียนสิทธิเต็มคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ว่ายน้ำ มีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ แนะ…

โรงเรียนอบรมคอมพิวเตอร์นักบริหาร
บริการจัดอบรมหลากหลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป โปรแกรมทางด้าน Graph…

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์
สอนซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์
มีหลักสูตรซ่อม ประกอบ อัพเกรดคอมพิวเตอร์ ซ่อมมือถือ ซ่อมจอภาพ ซ่อมปริ้นเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเอเซียคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเ…

โรงเรียนเอเซียคอมพิวเตอร์ แม่สอด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน และท้องถิ่น ให้ความรู้ด้าน IT

โรงเรียนเอ๊กซ์เทนชั่น
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ทั่วไป และ คอมพิวเตอร์เฉพาะทาง

โรงเรียนไอที-เกทเวย์ส
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ มีตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น จนถึงระ…

โอเคโนพร้อบเบลมดอทคอม
สอนคอมพิวเตอร์ วิชาที่ทำการเปิดสอน โปรแกรมกลุ่มวิชากลุ่มที่ใช้ในสำนักงาน งานการเขียน แผ่น ซีดี งา…

ไทยกราฟ
โรงเรียนสรรสร้างงานกราฟิกและเว็บมาสเตอร์ มีหลักสูตรกราฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์ แฟลช โปรแกรม เป็นต้น

ไทยคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนคอมพิวเตอร์ จำหน่าย-ซ่อมคอมพิวเตอร์ ทั้งปลีกและส่ง บริการข้อมูลกา…

ไอ-สไตล์
สถาบันฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แนะนำสถาบัน รายละเอียดหลักสูตร ตารางเรียน ค่าเรียนและ โปรโมชั่น แนะนำอาจ…

ไอคอนส์โปร สอนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และอินเทอร์เน็ต
ไอคอนส์โปร สอนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการอื่น ๆ เช่นแปลงม้วน VD…

ไอทีฟาสเลิร์นนิ่ง
รับสอน อบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เพื่อรองรับและผลิตบุคลากรทางด้านไอทีสู่ตลาด

ไอพาร์ค
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านระบบเครือข่ายและผู้ควบคุมระบบ เน้นวิธีการสอน ที่จะทำให้ผู้เรียนสามา…

ไอสไตล์
สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม โดยทีมงานมืออาชีพ

กวดวิชา/สอนพิเศษ
- 2007-10-29 11:04:29 โพสต์โดย : admin คนดู 3,446 คน