+ เกมส์ปาหิมะในออฟฟิศ
+ เกมส์จัดสวนดอกไม้
+ เกมส์ปลูกดอกไม้นางฟ้า
+ เกมส์ปลูกผัก2คน
+ เกมส์ปลูกผักใหม่ๆ