+ เกมส์แข่งรถแรลลี่ กลางทะเลทราย
+ เกมส์แข่งรถฟอร์มูล่าวัน
+ เกมส์แข่งรถ แข่งขับอึดตายยาก
+ เกมส์รถแข่งขับรถบัส
+ เกมส์รถแข่งแนสคาร์