ลายเซ็น

You are currently browsing the archives for the ลายเซ็น category.

 
หน้าแรกดูดวง » ลายเซ็น

ลายเซ็นต์บอกลักษณะนิสัย

ลายเซ็นต์บอกลักษณะนิสัย

การเซ็นที่ดีจะต้อง ยิ้มแย้ม อิ่มเอิบ ห้ามตัด ห้ามฆ่า ห้ามพันกัน ...

ผู้อ่าน : 25,963 คน
Tags: , , , , ,

ลายเซ็นเสริมดวงชะตาด้านต่างๆ

ลายเซ็นเสริมดวงชะตาด้านต่างๆ

ลายเซ็นแบบแอ่งถุงเงิน เสริมดวงด้านการเงิน ลายเซ็นเสริมดวง “ร่ำรวย โชคดี” ...

ผู้อ่าน : 75,295 คน
Tags: , , , , ,

หลักการเขียนลายเซ็นต์ที่ดี

หลักการเขียนลายเซ็นต์ที่ดี

หลักการเขียนลายเซ็นแบบง่าย ๆ ถูกต้องตามลักษณะและเป็นลายเซ็นที่ดีควรจะทำอย่างไรบ้าง 1. ต้องใช้สติในการเขียน ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 266,238 คน

วิธีการแก้ไขลายเซ็น

วิธีการแก้ไขลายเซ็น

กรอบของลายเซ็นเน้นเฉพาะในตำแหน่งประธาน หลักการคือ -เขียนให้อยู่ในกรอบ -ตัวอักษรมีหางสามารถลากเกินกรอบได้ กรอบแบบที่ 1 ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 15,903 คน

หลักการเขียนลายเซ็นต์ที่ดี

หลักการเขียนลายเซ็นต์ที่ดี

หลักการเขียนลายเซ็นแบบง่าย ๆ ถูกต้องตามลักษณะและเป็นลายเซ็นที่ดีควรจะทำอย่างไรบ้าง 1. ต้องใช้สติในการเขียน ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 16,736 คน

ลักษณะต้องห้ามในลายเซ็นต์

ลักษณะต้องห้ามในลายเซ็นต์

1.ลายเซ็นต์ตัดตัวเอง ห้ามเซ็น ลายเซ็นต์ตัดตัวเองในตำแหน่งที่ 1 จะมีความหมายไม่ดีต่อสุขภาพ ร่างกาย ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 40,016 คน

ลายมือ ลายเซ็นต์กับชีวิต

ลายมือ ลายเซ็นต์กับชีวิต

การวิเคราะห์ลายมือ กับลายเซ็นต์นั้นเป็นศาสตร์ที่ละเอียดซับซ้อน ที่สามารถเปิดเผยตัวตนของบุคคลได้อย่างมหัศจรรย์ ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 11,719 คน

ความสำคัญของลายเซ็นต์

ความสำคัญของลายเซ็นต์

เราใช้ลายเซ็นต์ เซ็นเข้างานตอนเช้า ใช้ลายเซ็นต์ เซ็นเอกสารมากมาย เซ็นเช็ค เซ็นค้ำประกัน ฯลฯ ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 8,735 คน

โครงสร้างของลายเซ็นต์

โครงสร้างของลายเซ็นต์

โครงสร้างของลายเซ็นต์ ประกอบด้วย 1. ประธาน 2. บริวาร 3. ช่องไฟ 4. สกุล 5. เครือญาติ ตำแหน่งประธาน?หมายถึง ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 14,498 คน

ลายเซ็นที่แพงที่สุดในโลก (Most expensive Autograph)

ลายเซ็นที่แพงที่สุดในโลก (Most expensive Autograph)

ลายเซ็นที่แพงที่สุดในโลก (Most expensive Autograph)นั้น เป็นของ…..วิลเลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) ซึ่งลายเซ็นของเขามีเพียง 6 อันเท่านั้น ...

Tags: ,,,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 8,272 คน