ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2553

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 03.53-15.35 น. (มหัทธโนฤกษ์)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 15.36-24.00 น. (โจโรฤกษ์)

วันพฤหัสที่ 8 กรกฎาคม 2553 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-05.56 น. (โจโรฤกษ์)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 05.57-16.28 น. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 16.29-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-03.11 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 05.57-16.14 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 15.42-24.00 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 13.30-24.00 น. (สมโณฤกษ์)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ขึ้น3 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-05.57 น. (สมโณฤกษ์)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ขึ้น3 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 18.09-24.00 น. (ทลิทโทฤกษ์)

วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2553 ขึ้น4 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-10.25 น. (ทลิทโทฤกษ์)

วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2553 ขึ้น4 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 10.26-15.43 น. (มหัทธโฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ขึ้น7 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-05.47 น. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ขึ้น7 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 08.46-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ขึ้น8 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-04.35 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ขึ้นฤกษ์)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 ขึ้น10 ค่ำ เดือน8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 03.32-04.00 น. (ราชาฤกษ์)

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ขึ้น13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 06.01-24.00 น. (มหัทธโนฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ขึ้น14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-04.36 น. (มหัทธโนฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ขึ้น14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 04.37-24.00 น. (โจโรฤกษ์)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 ขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-06.01 น. (โจโรฤกษ์)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 06.02-08.16 น. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 08.17-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-06.13 น. (เทศาตรีฤกษ์)

วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2553 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 08.05-13.05 น. (เทวีฤกษ์)

วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2553 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 13.06-24.00 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 00.00-06.02 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตั้งแต่เวลา 06.03-11.45 น. (ราชาฤกษ์)

เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 11-06-2010 11:23:24 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,271 คน คน