วิเคราะห์คนจากวันที่เกิด (วันที่ 1-31)

วิเคราะห์คนจากวันที่เกิด

 

คนที่เกิดวันที่ 1บุคลิกลักษณะ  –   รักเสรี กล้าหาญ มีความเป็นตัวของตัวเอง

คนที่เกิดวันที่ 2บุคลิกลักษณะ  –   ฉลาดเฉียบแหลม มองการณ์ไกล

คนที่เกิดวันที่ 3บุคลิกลักษณะ   –  เฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์

คนที่เกิดวันที่ 4บุคลิกลักษณะ   –  มีความคิดรอบคอบ จริงใจ และมั่นคง

คนที่เกิดวันที่ 5บุคลิกลักษณะ   –  มองโลกในแง่ดี มีเหตุผล และยอมรับความจริง

คนที่เกิดวันที่ 6บุคลิกลักษณะ   –  รูปงามและฉลาด ให้ความสำสคัญกับความรัก

คนที่เกิดวันที่ 7บุคลิกลักษณะ   –  มีศีลธรรม ซื่อตรง และค่อนข้างขี้สงสารคน

คนที่เกิดวันที่ 8บุคลิกลักษณะ   –  เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวเก่ง

คนที่เกิดวันที่ 9บุคลิกลักษณะ   –  มีพรสวรรค์ในด้านการอธิบาย / เล่าเรื่องต่างๆ

คนที่เกิดวันที่ 10บุคลิกลักษณะ   –  ฉลาดที่วางแผนทุกอย่างไว้ในใจได้รอบคอบ

คนที่เกิดวันที่ 11บุคลิกลักษณะ   –   เป็นคนซื่อตรงและปราศจากเล่ห์เหลี่ยม

คนที่เกิดวันที่ 12บุคลิกลักษณะ   –   เปิดเผย ตรงไปตรงมา มีความบริสุทธิ์ใจ

คนที่เกิดวันที่ 13บุคลิกลักษณะ  –   มีความรับผิดชอบสูง ทำงานหนักทุ่มเท

คนที่เกิดวันที่ 14บุคลิกลักษณะ   –   มีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจได้

คนที่เกิดวันที่ 15บุคลิกลักษณะ   –   มีน้ำใจประเสริฐ เป็นคนที่รักครอบครัวมาก

คนที่เกิดวันที่ 16บุคลิกลักษณะ   –   ตรงไปตรงมา และมีเกณฑ์ ชอบผจญภัย

คนที่เกิดวันที่ 17บุคลิกลักษณะ   –   มีความสามารถสูง ฉลาด และมีไหวพริบดี

คนที่เกิดวันที่ 18บุคลิกลักษณะ   –   ชอบแสวงหาความรู้ และเอาจริง เอาจังกับชีวิต

คนที่เกิดวันที่ 19บุคลิกลักษณะ   –   มีพลังความมานะพยายามสูงมาก อดทน

คนที่เกิดวันที่ 20บุคลิกลักษณะ   –   มีความสามารถรอบด้าน รอบรู้ในศาสตร์

คนที่เกิดวันที่ 21บุคลิกลักษณะ   –   เป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยความนุ่มนวล

คนที่เกิดวันที่ 22บุคลิกลักษณะ   –   เป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบ เรียบร้อย ละเอียดลออ

คนที่เกิดวันที่ 23บุคลิกลักษณะ   –   เป็นคนซาบซึ้งในบทกวี ดนตรี ศิลปะ และปรัชญา

คนที่เกิดวันที่ 24บุคลิกลักษณะ   –   เป็นคนจับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไว

คนที่เกิดวันที่ 25บุคลิกลักษณะ   –   มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาสิ่งใหม่ๆ เสมอ

คนที่เกิดวันที่ 26บุคลิกลักษณะ   –   เป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถในการจัดการ

คนที่เกิดวันที่ 27บุคลิกลักษณะ  –   เป็นคนมีเมตตาสูง รักคนอื่น เหมือนรักตัวเอง

คนที่เกิดวันที่ 28บุคลิกลักษณะ  –   มีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย

คนที่เกิดวันที่ 29บุคลิกลักษณะ   –   มีพรสวรรค์อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์

คนที่เกิดวันที่ 30บุคลิกลักษณะ   –   สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี

คนที่เกิดวันที่ 31บุคลิกลักษณะ   –   สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และไม่ชอบโอ้อวด

 

วิเคราะห์คนจากวันที่เกิด (อาทิตย์-เสาร์)   /   วิเคราะห์คนจากเดือนที่เกิด   /   วิเคราะห์คนจากปีที่เกิด

เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 30-09-2010 4:03:22 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 2,847 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง