ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น

ดูดวง ดูลายมือ : ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น

 

ดูลายมือ

 

ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น

เส้นสมรสย้อยต่ำลง คู่ครองอายุสั้นถึงแก่กรรม

หรือคู่ครองมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ก็จะมีการหย่าร้างเลิกกันไป

หากไม่หย่าร้างก็จะอยู่ด้วยความไม่เข้าใจกัน ระหองระแหงชีวิตคู่ไม่มีความสุข

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ladytip.com

 

ดูดวง ดูลายมือ : ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น