ดูลายมือ เส้นหัวใจ เป็นคนมีอุดมคติสูง

088 เส้นหัวใจ เป็นคนมีอุดมคติสูง

ดูลายมือ เส้นหัวใจ     ปลายเส้นหัวใจชี้ไปทางเนินพฤหัสบดีอย่างชัดเจน เป็นคนมีอุดมคติอย่างสูงส่ง

 

 

ดูลายมือ ลายเส้นบนฝ่ามือ
- 19-03-2008 9:22:37 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,400 คน คน