ดูลายมือ…คนที่"แต่งงาน"มีความสุขที่สุด.. ใ น ชี วิ ต ส ม ร ส

 image

 เส้นวาสนา  มีรูปเกาะอยู่ที่ทุ่งเนินอังคาร  ถ้าเกิดบนมือรูปยาว  เป็นเครื่องหมายของการแต่งงาน หรือมีความสุขในชีวิตสมรส

ดูลายมือ ลายเส้นบนฝ่ามือ
- 6-07-2010 1:32:59 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,455 คน คน