ดูลายมือ…ผู้ที่มีวาสนาดีได้คู่รักรูปโฉมงดงาม

ดูลายมือ…ผู้ที่มีวาสนาดีได้คู่รักรูปงาม

 

 

ดวงได้คู่รูปงาม

ผู้ที่มีเส้นจากใต้นิ้วนางโค้งมาที่ใต้นิ้วกลาง

หรือเรียกว่าเส้นวีนัส บ่งบอกได้ว่าคู่แท้ของคุณเป็นคนรูปงาม

รูปร่างหน้าตาดี ซึ่งเป็นคู่แท้ที่จะได้สมรสสมรักกันแน่นอน.

 

 

 

ดูลายมือ…ผู้ที่มีวาสนาดีได้คู่รักรูปงาม