ชื่อมงคล-อักษร-ค

เคล็ดลับการตั้งชื่อ : ชื่อมงคล-อักษร-ค

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

ชื่อมงคล-อักษร-ค

การ ตั้งชื่อ ไม่เพียงแต่จะใช้เรียกขานแทนตัวเองเท่านั้น ยังจะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญตามชื่อที่ตั้งด้วย ถ้าตั้งชื่อดี มีความหมายที่ดี ตรงกับวันเดือนปีเกิด ดวงเกิดต่างๆของตนเอง ก็จะยิ่งมีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ นำพาชีวิตมีความสุขสมหวังดั่งใจหมายได้อีกด้วย.

คคนางค์ ? ท้องฟ้า
คชา ? ช้าง
คชาภรณ์ ? เครื่องประดับช้าง
คชินทร์ ? พญาช้าง
คเชนทร์ ? พญาช้าง
คณนาถ ? ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณภรณ์ ? บำรุงคณะ ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณัสนันท์ ? เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป ? ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คณิต ? การนับ การคำนวณคณิน
คณิศร ? ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์ ? ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คติยา ? ผู้มีแบบอย่าง
คทาธร ? ทรงคทาคทาวุธ
คนธวัลย์ ? เถาวัลย์หอม
คะนองพล ? เริงอำนาจ
คะนึงนิจ ? คิดถึงเสมอ
คมกริช ? คมของกริช
คมขำ ? สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย ? ฉลาดไหวพริบดี
คมชาญ ? ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ ? ไป ดำเนินไป
คมิก ? ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครรชิต ? คำรน กึกก้อง
เครือวัลย์ ? เถาไม้เลื้อย
ครองขวัญ ? มีมิ่งขวัญ

คริษฐ์ ? ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา – ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัทลียา ? ชื่อกล้วยไม้
คันธรส ? น้ำหอม
คันธรัตน์ ? กลิ่นแก้ว
คันธารัตน์ ? กลิ่นแก้ว กลิ่นวิเศษยิ่ง
คัมภีร์ ? ความลึกซึ้ง สุขุม
คามิน ? บรรลุถึง
คารม ? พูดจาหลักแหลม
คำนวณ ? กะประมาณ
คำนวร ? ถูกต้อง เหมาะ
คำนึง ? นึก ตรอง
คำรน ? กระหึ่ม
คิรากร ? พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์ ? ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา – ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร ? บ่อเกิดแห่งความดี
คุณาทร ? มีคุณค่า
คุณานนท์ ? มีความดีมากมาย
คุณาลัย ? ผู้ทรงความดี
คุณาสิน ? ผู้มีทรัพย์
คุณิตา ? ผู้ทรงความดี
คุลิกา ? ไข่มุก

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ : ชื่อมงคล-อักษร-ค

- 2012-02-28 11:42:17 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,177 views คน