ดูโหงวเฮ้ง : ลักษณะหน้าผากของผู้หญิง

ดูโหงวเฮ้ง : ลักษณะหน้าผากของผู้หญิง

ดูโหงวเฮ้ง : ลักษณะหน้าผากของผู้หญิง

ดูโหงวเฮ้ง หน้าผากของผู้หญิง

หญิงใด…ที่หน้าผากมีรอยเลขาเป็นรูปกลีบบัวหลวง เหนือระหว่างคิ้วทั้งสองเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนที่มีความสุขชั่วชีวิตมีทรัพย์สินมาก ไม่รู้จักความยากจน ถ้าได้สามีจะเป็นที่รักใคร่ของสามีและจะช่วยให้สามี มั่งมีโภคทรัพย์ยิ่งๆ ขึ้น

หญิงใด…มีกระดูกคิ้วนูนจนกึ่งหน้าผากเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนมีวาสนา ชีวิตจะประสบความเจริญก้าวหน้า จะได้เป็นนางพระยา ถ้าได้สามีสามีจะเป็นคนมีอำนาจวาสนามีคนเคารพยำเกรง และมีบริวารใช้สอยอย่างล้นหลาม

หญิงใด…ที่หน้าผากมีรอยเลขาเป็นรูปตรีศูนย์คือมีอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองประหนึ่งเทพยดาเป็นลักษณะของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนายคน ถ้าได้สามี สามีจะเป็นใหญ่เป็นโต มีข้าทาสบริวารห้อมล้อม และจะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์หาวันตกยากมิได้เลย

หญิงใด…หน้าผากบางหรือที่เรียกว่า หน้าผากล้าน และถ้าคิ้วบาง หรือเป็นไฝในดาวตาด้วยแล้ว

หญิงใด…หน้าผากลาดเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคนที่มีนิสัยครึ่งโง่ ครึ่งหยิ่งจองหอง เป็นคนเนรคุณคน ชอบยกตนข่มท่าน ใฝ่สูง ถือยศถือศักดิ์โดยไม่คิดถึงฐานะและความเป็นอยู่ของตนเอง ถ้าได้สามีจะทรยศต่อสามี ไม่มีใครปราถนาจะสมาคมด้วย เพราะชอบประพฤติตนแต่ในทางที่ต่ำช้าเลวทราม

หญิงใด…หน้าผากงอกเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนมีวาสนา มีความคิดสุขุม มีตั้งใจจริง ไม่ย้อท้อต่อความเหนื่อยยาก หญิงเช่นนี้ จะเป็นที่รักใคร่ของสามี และเป็นที่นับหน้าถือตาแก่คนทั่วไป

หญิงใด…หน้าผากล้านกว้างแลคิ้วก็มีลักษณะดั่งคิ้วช้าง แลเป็นไฝที่นัยน์ตาหรือแถวใต้คางเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นหญิงที่รู้การปรนนิบัติสามี เป็นแม่ศรีเรือนดีแต่มักจะเลี้ยงลูกยาก

หญิงใด…หน้าผากแคบสั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนเจ้าทิษฐิ มุมานะ แต่ขาดสติปัญญาใจคอดี สุภาพอ่อนโยน เมื่อได้พูดหรือทำการใด มักจะกระทำให้สำเร็จให้จงได้ แม้จะมีใครคัดค้านอย่างไรก็ไม่ฟังเสียง

หญิงใด…หน้าผากย่น และสั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนช่างคิดช่างตรอง ทำการใดรอบคอบมุ่งแต่สิ่งที่มีประโยชน์ใหญ่ยิ่ง มักคิดฝันอะไรเงียบๆ และไกลๆ

หญิงใด…หน้าผากสูงเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนที่ใฝ่ความรู้ รักทางวิชาการต่างๆ เป็นคนอารมณ์เย็น สุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะ มีความคิดรอบคอบสุขุมชอบสมาคมกับคนชั้นเดียวกับตน ถ้าได้สามี จะเป็นที่สุดรักสุดบูชาของสามี อนาคตจะมีแต่ความราบรื่น และเจริญรุ่งเรือง

หญิงใด…หน้าผากกลมเกลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนอาภัพวาสนา มีความฉลาดน้อย มักเชื่อคนง่าย อนาคตไม่ใคร่จะสูงส่ง หากินไม่ทันเพื่อนฝูง และถ้าตะโพกรวบด้วยแล้ว จะไม่เป็นที่พึงใจของชายเลย ชีวิตภายหน้าค่อนข้างจะลำบาก ไม่เป็นที่เสน่ห์หาของใคร

หญิงใด…หน้าผากกว้างเป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนมีวาสนาสูง มีสติปัญญาดมีความคิดรอบคอบสุขุม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีต่อคนทุกชั้น มักเป็นที่รักใคร่ และยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปอนาคตภายหน้าจะเจริญรุ่งเรือง ถ้าได้สามี สามีจะเป็นเจ้าคนนายคน มีคนเคารพ นับหน้าถือตา สามีจะรักใคร่ดังดวงใจ

โหงวเฮ้ง
- 1-10-2009 2:42:00 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 50,006 คน คน