สีที่ถูกโฉลกกับวันทั้ง 7

สีที่ถูกโฉลกกับวันทั้ง7

สีที่ถูกโฉลกกับวันทั้ง7

ความเชื่อและวัฒนธรรมรวมทั้งการทำนาย? เกิดขึ้นพร้อมๆกับมนุษย์? ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าใดก็จะมีวิธีการทำนายที่แตกต่างกันตามความเชื่อและวัฒนธรรมการดำรงอยู่ของเผ่าพันธ์? มนุษย์มีวิวัฒนาการ? โดยเริ่มจากการอ่านดวงดาว? หรือการอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ในสมัยโบราณการทำนายในแถบตะวันออกของเรา? บุคคลที่หน้าที่ทำนายมักจะได้รับความเคารพและยกย่องในทุกชนชาติ? ละมักจะยากที่จะถ่ายทอดกันง่ายๆอย่างในปัจจุบัน? อีกทั้งในการเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน? เพราะโดยปกติ โหร หรือผู้ทำนายมักจะอยู่กับผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ในยุคหลังๆความรู้เท่าไม่การณ์ทำให้วิชาโหราศาสตร์ถูกบิดเบียน? มีการค้นคว้าและนำมาใช้ใหม่ในรูปแบบผสม? ใช้การอ่านจากดวงดาวเป็นหลักในความเชื่อที่ว่า? โลกมีธาตุอะไรในชั้นบรรยากาศก็มีธาตุอย่างนั้น? เพื่อให้เกิดสมดุลกันทั้งสองฝ่าย? มนุษย์มีร่างกายที่ประกอบขึ้นจากธาตุ หากแต่ละธาตุย่อมมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันมีบางคนอาจมีบางธาตุน้อยหรือมากเกินไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ถือกำเนิด

คงมีหลายคนที่เคยได้ยินว่า? คนที่เกิดวันจันทร์ชื่อห้ามมีสระ? หรือชื่อมีกาลกิณี? ต้องเปลี่ยนชื่อกันมาบ้าง? เพียงแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ทราบว่าการตั้งชื่อนั้นอยู่ในตำรา? มหาทักษา? และในมหาทักษาก็มี จตุรงค์โชค ซึ่งได้กล่าวถึง4สิ่งที่เป็นตัวส่งเสริมหรือช่วยให้มนุษย์ดีขึ้น? และสองในสี่สิ่งที่ว่าก็คือ? เสื้อผ้า? และอัญมณี? เพียงแต่สีที่เราสามารถเลือกใช้ได้นั้นจะเป็นสีที่ขึ้นกับวันเกิดของแต่ละคน

และเนื่องจากคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน? นอกจากรู้จักสีของคนแต่ละวันแล้ว? ยังต้องรู้นิสัยพื้นฐานของตนเองด้วย? เพื่อที่จะใช้? เสื้อผ้า? หรือ? อัญมณี? ให้เหมาะสมกับบุคลิกและนิสัยของคนแต่ละคน? ยกตัวอย่างเช่น? ถ้าเป็นคนดื้อรั้น? เอาแต่ใจตัวเอง? ไม่ยอมคน? เราก็สามารถที่จะใช้สีของศรี? เพื่อให้ตัวเรามีความละเอียดอ่อนมากขึ้น? แล้วในบรรดาสีที่พูดถึง….สีที่มีคนสงสัยกันมากที่สุดสีหนึ่งก็คือ? สีเหลือง? สีเหลืองคือสีที่มีสีทั้ง 12 สีในหนึ่งเดียวเช่นสีของไข่มุกหรือโอปอล

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์

สีที่ถูกโฉลกกับวันอาทิตย์

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันจันทร์

สีที่ถูกโฉลกกับวันจันทร์

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันอังคาร

สีที่ถูกโฉลกกับวันอังคาร

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันพุธ

สีที่ถูกโฉลกกับวันพุธ

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันพฤหัสบดี

สีที่ถูกโฉลกกับวันพฤหัสบดี

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันศุกร์

สีที่ถูกโฉลกกับวันศุกร์

สีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิด วันเสาร์

สีที่ถูกโฉลกกับวันเสาร์

สีแต่ละสีมีคุณค่า และมีพลังของตนเอง เพียงแต่ต้องรู้ด้วยว่าในการใช้ จะเป็นเพียง 20% เท่านั้น อีก 80% เป็นการกระทำของตัวเอง …เวลาสีช่วย ก็ช่วยได้เท่ากับกรรมที่เราทำมาแล้วเท่านั้น เช่น ถ้าเคยหารายได้อยู่ 10,000 บาท เมื่อใช้สีเแล้ว จะหาได้เพิ่มเป็น 1,000,000 บาทคงยาก

ดังนั้น คุณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุปนิสัยที่ขาดของเรา เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือแก้ไขด้วย

ที่มา คุณอ๋อ ศุภรัตน์ ธรรมสุริยะ