กรวดน้ำอย่างไร ให้ได้ผลสูงสุด !!

กรวดน้ำอย่างไร ให้ได้ผลสูงสุด !!

 

กรวดน้ำอย่างไร ให้ได้ผลสูงสุด !!

การกรวดน้ำ คือการส่งต่อพลังบุญ ดังนั้นหากเราไม่มีพลังบุญ เราต้องส่งบุญให้กับตัวเองก่อน เพื่อให้มีพลังบุญส่งต่อไปยังผู้อื่นในขณะที่กรวดน้ำ ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ทำทั้งหมดในวันนี้ให้กับตัวของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอส่งบุญต่อให้กับ… (ผู้ที่ต้องการให้รับผลบุญ หรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า)

ที่มา : Horosociety199