ดูดวง

You are currently browsing the archives for the ดูดวง category.

 

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2557   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ...

ผู้อ่าน : 28 คน
Tags: , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ...

ผู้อ่าน : 187 คน
Tags: , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันพุธที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันพุธที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันพุธที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2557 แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 297 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันจันทร์ที่ 14  เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 15 ค่ำ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 299 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันศุกร์ที่ 11  เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 12 ค่ำ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 438 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันพุธที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันพุธที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันพุธที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปี ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 453 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคารที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันอังคารที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันอังคารที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันอังคารที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 9 ค่ำ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 370 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 8 ค่ำ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 399 คน

ดูดวงวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 7 ค่ำ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 402 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557

ดูดวงวันนี้  วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557 ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 383 คน