ดูดวง

You are currently browsing the archives for the ดูดวง category.

 

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 2,156 คน
Tags:

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 6 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 2,215 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 5 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ออกรถ ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,486 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ลงเสาเอก ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,157 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 3 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,311 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 3,041 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ...

Tags:  
ผู้อ่าน : 2,376 คน

เสริมมงคลด้วยการทำบุญ “วันวิสาขบูชา ”

เสริมมงคลด้วยการทำบุญ “วันวิสาขบูชา ”

        วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนา ...

Tags: ,,,,  
ผู้อ่าน : 111 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่ เหมาะกับการกระทำการ มงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,554 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,834 คน