ดูดวงวันนี้

You are currently browsing the archives for the ดูดวงวันนี้ category.

 
หน้าแรกดูดวง » ดูดวง » ดูดวงวันนี้

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ...

ผู้อ่าน : 155 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 7 ค่ำ เดือน 5 ...

ผู้อ่าน : 1,574 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 6 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบทและขึ้นบ้านใหม่) ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,611 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 5 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การผ่าตัด แต่งงาน ออกรถ ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,602 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,842 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 1 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,626 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,494 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 20 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 20 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 20 เมษายน 2559 วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการ กระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,362 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 19 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 19 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 19 เมษายน 2559 วันอังคารที่ 19เมษายน พ.ศ.2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,489 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 18 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 18 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 18 เมษายน 2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,501 คน