ดูดวงวันนี้

You are currently browsing the archives for the ดูดวงวันนี้ category.

 
หน้าแรกดูดวง » ดูดวง » ดูดวงวันนี้

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 1,413 คน
Tags:

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 6 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 2,132 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 5 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ออกรถ ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,462 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ลงเสาเอก ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,142 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 3 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,304 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 3,034 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ...

Tags:  
ผู้อ่าน : 2,372 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่ เหมาะกับการกระทำการ มงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,549 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,827 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 4,250 คน