ดูดวงวันนี้

You are currently browsing the archives for the ดูดวงวันนี้ category.

 
หน้าแรกดูดวง » ดูดวง » ดูดวงวันนี้

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 29 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 29 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 29 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ...

ผู้อ่าน : 94 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 28 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 28 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันพุธ 28 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ...

ผู้อ่าน : 339 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 27 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 27 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 27 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 323 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 668 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 531 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 22 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 22 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันพฤหัส 22 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 396 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 21 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 21 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันพุธ 21 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย จุลศักราช ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 506 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 20 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 20 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 20 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน3 ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 654 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 324 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 16 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 16 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558

ดูดวงวันนี้  ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 16 ธันวาคม 2558 พุทธศักราช 2558   ..-*-..-*-..ดวงเกิดของท่านวันนี้..-*-..-*-.. แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 932 คน