Posts Tagged ‘ ดูดวง ’

 
หน้าแรกดูดวง » Posts tagged "ดูดวง"

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 25 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 5 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 2,185 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ...

ผู้อ่าน : 2,109 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 3 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,288 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 3,024 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 18 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่ เหมาะกับการกระทำการ มงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,547 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,822 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 4,246 คน

ราศีใด โดดเด่นเรื่อง การงาน

ราศีใด โดดเด่นเรื่อง การงาน

        ราศี มังกร (14 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์) การทำงานก้าวหน้ามากๆ ยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องประสานกับบุคคลภายนอก งานต่างประเทศ ...

Tags: ,,,  
ผู้อ่าน : 372 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,741 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,237 คน