ความเชื่อ – ลาง – หลอน สัตว์บอกเหตุ

ความเชื่อ – ลาง – หลอน สัตว์บอกเหตุ

ความเชื่อ – ลาง – หลอน สัตว์บอกเหตุ ความเชื่อเรื่อง “สัตว์บอกเหตุ” เป็นลางดี ...

Tags: , , , , , , , ,

ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก

ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก

ลางสังหรณ์ : ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก ลางดี ลางร้าย เมื่อริมฝีปากกระตุก ...

Tags: , , , , , , , , ,

มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก

มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก

ลางสังหรณ์ : มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก ? ? ? อาการกระตุกที่มือและเท้า ...

Tags: , , , , , , , ,