Posts Tagged ‘ ลางบอกเหตุ ’

 
หน้าแรกดูดวง » Posts tagged "ลางบอกเหตุ"

ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

แม้ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องราว ลางร้าย ...

ผู้อ่าน : 1,274 คน
Tags: , , , ,

ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

  ลางร้าย ลางบอกเหตุ ความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ...

ผู้อ่าน : 298 คน
Tags: , , , , ,

หูอื้อบอกโชคลาง

หูอื้อบอกโชคลาง

ลางสังหรณ์ : หูอื้อบอกโชคลาง ? หูอื้อบอกโชคลาง อยู่ดีๆ ก็มีอาการหูอื้อเกิดขึ้น ตามความเชื่อที่มีมา ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 7,437 คน

มหัศจรรย์ของ...เกลือ

มหัศจรรย์ของ…เกลือ

ลางสังหรณ์ :??มหัศจรรย์ของ…เกลือ ? ความเชื่อเกี่ยวกับ-.เกลือ.-? เกลือ ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,719 คน

ฤกษ์ดีและไม่ดี ของการออกเรือ

ฤกษ์ดีและไม่ดี ของการออกเรือ

? ลางสังหรณ์ : ฤกษ์ดีและไม่ดี ของการออกเรือ ? ? ฤกษ์ดี ไม่ดี ของการออกเรือ ? ตามตำราโบราณกล่าวว่า ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,092 คน

80 ลางบอกเหตุ ดี - ร้าย ตอนที่ 2

80 ลางบอกเหตุ ดี – ร้าย ตอนที่ 2

ลางสังหรณ์ : 80 ลางบอกเหตุ ดี – ร้าย ตอนที่ 2 ? ? ? ? ? 80 ลาง บอกเหตุดี-ร้าย ? 80ลางบอกเหตุดี-ร้ายนี้ เป็นคติความเชื่อที่ถือกันมานาน ...

Tags: ,,,,,,  
ผู้อ่าน : 10,081 คน

80 ลาง บอกเหตุดี-ร้าย..(ตอนที่ 1)..

80 ลาง บอกเหตุดี-ร้าย..(ตอนที่ 1)..

ลางสังหรณ์ : 80 ลาง บอกเหตุดี-ร้าย..(ตอนที่ 1).. ? ? 80 ลาง บอกเหตุดี-ร้าย ? 80ลางบอกเหตุดี-ร้ายนี้ เป็นคติความเชื่อที่ถือกันมานาน ? ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 10,463 คน

หาว..บอกลาง

หาว..บอกลาง

หาว…บอกลาง เมื่อหาวโดยปราศจากความง่วง ตามความเชื่อบอกว่าการหาวลักษณะนี้เป็นการบอกลางสังหรณ์ได้ หาวในเวลา 06.00 -12.00 น. ...

Tags: ,,,,,  
ผู้อ่าน : 3,849 คน

ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก

ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก

ลางสังหรณ์ : ลางดีลางร้ายเมื่อริมฝีปากกระตุก ลางดี ลางร้าย เมื่อริมฝีปากกระตุก กระตุกที่รอบๆ ริมฝีปากด้านบน ...

Tags: ,,,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 125,616 คน

มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก

มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก

ลางสังหรณ์ : มีโชคลาภหรืออับโชคเมื่อมือ-เท้ากระตุก ? ? ? อาการกระตุกที่มือและเท้า ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจ ? ...

Tags: ,,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 18,041 คน