Posts Tagged ‘ ดูดวงวันนี้ ’

 
หน้าแรกดูดวง » Posts tagged "ดูดวงวันนี้"

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ...

ผู้อ่าน : 2,204 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 4 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 4 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 4 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ำ เดือน 5 ...

ผู้อ่าน : 2,236 คน
Tags: , , , , , , ,

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 3 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 3 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 3 พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 108 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 แรม 11 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำ การมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 2,632 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 29 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,988 คน

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 7 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,757 คน

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันพุธ 27 เมษายน 2559 วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 6 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบทและขึ้นบ้านใหม่) ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,654 คน

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันอังคาร 26 เมษายน 2559 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 5 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การผ่าตัด แต่งงาน ออกรถ ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,630 คน

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันจันทร์ 25 เมษายน 2559 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้ยังไม่เหมาะกับการกระทำการมงคล) เคล็ดดวงดี ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,876 คน

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 พุทธศักราช 2559

ดูดวงวันนี้ วันศุกร์ 22 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 แรม 1 ค่ำ เดือน 5 (วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบท ผ่าตัด ...

Tags: ,,,,,,,  
ผู้อ่าน : 1,647 คน