สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวันขึ้น 5 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 4, 5, 7 2, 1, 8 สถิติหวยออกเดือน กรกฎาคม 4, 5, 6 8, 2, 0 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 5 ค่ำ 3, 8, 9 6, … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวันขึ้น 5 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 1, 4, 9 3, 7, 5 สถิติหวยออกเดือน กรกฎาคม 2, 3, 4 5, 7, 8 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 5 ค่ำ 0, 6, 8 1, … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวันขึ้น 5 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 1, 6, 5 0, 4, 3 สถิติหวยออกเดือน กรกฎาคม 6, 1, 9 0, 8, 7 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 5 ค่ำ 1, 6, 4 2, … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวันขึ้น 5 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 4, 7, 5 2, 1, 0 สถิติหวยออกเดือน กรกฎาคม 4, 1, 7 8, 2, 3 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 5 ค่ำ 3, 8, 2 9, … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันจันทร์ และเป็นวัน แรม 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน จันทร์ 4, 7, 6 9, 2, 8 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 1, 6, 4 2, 5, 0 สถิติหวยออกวัน แรม 4 ค่ำ 1, 3, 4 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันจันทร์ และเป็นวัน แรม 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน จันทร์ 7, 3, 0 5, 4, 1 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 6, 4, 9 7, 3, 2 สถิติหวยออกวัน แรม 4 ค่ำ 2, 5, 8 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557  ตรงกับวันจันทร์ และเป็นวัน แรม 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน จันทร์ 5, 9, 8 0, 4, 1 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 7, 1, 5 4, 0, 2 สถิติหวยออกวัน แรม 4 ค่ำ 3, 7, 2 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันจันทร์ และเป็นวัน แรม 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน จันทร์ 4, 7, 6 9, 8, 1 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 7, 1, 4 0, 2, 8 สถิติหวยออกวัน แรม 4 ค่ำ 1, 4, 3 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อาทิตย์ 7, 0, 6 3, 5, 1 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 6, 4, 9 7, 3, 2 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 9, 3, 7 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อาทิตย์ 9, 6, 3 8, 7, 5 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 7, 1, 5 4, 0, 8 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 0, 2, 3 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อาทิตย์ 2, 4, 1 5, 9, 7 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 7, 1, 4 0, 2, 8 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 5, 9, 6 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอาทิตย์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อาทิตย์ 4, 3, 2 5, 9, 0 สถิติหวยออกเดือน มิถุนายน 1, 6, 4 2, 5, 0 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 6, 1, 5 … Continue reading

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ สถิติรางวัลเลขท้าย รางวัลที่ 1 (เลขท้ายสองตัวบน)

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ สถิติรางวัลเลขท้าย รางวัลที่ 1 (เลขท้ายสองตัวบน)

สถิติการออกรางวัลเลขท้าย รางวัลที่ 1 ( เลขท้ายสองตัวบน ) ออกรางวัลในวันอาทิตย์ สถิติหวยออกวันอาทิตย์ สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ไปดูเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ที่ออกบ่อย ๆ งวด หวยออกวันอาทิตย์ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2557 กลับมาให้บรรดาเซียนหวย หวยซอง คอหวย ได้ลุ้นกันอีกครั้ง สำหรับ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/6/57 มี เลขเด็ด อะไรกันบ้างนั้น หมายเลขรางวัลที่ออก จำนวนครั้งที่ออก 22 4 62 4 11 3 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน แรม 3 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 6, 2, 4 1, 7, 3 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 6, 0, 8 7, 3, 5 สถิติหวยออกวัน แรม 3 ค่ำ 8, 6, 0 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน แรม 3 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 7, 2, 5 6, 9, 3 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 5, 1, 6 0, 8, 4 สถิติหวยออกวัน แรม 3 ค่ำ 5, 4, 8 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน แรม 3 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 6, 4, 7 3, 0, 9 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 7, 4, 1 9, 8, 0 สถิติหวยออกวัน แรม 3 ค่ำ 4, 6, 9 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน แรม 3 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 4, 6, 7 1, 3, 0 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 4, 7, 1 6, 9, 5 สถิติหวยออกวัน แรม 3 ค่ำ 6, 9, 4 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

  สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 2, 6, 0 1, 7, 3 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 6, 0, 8 7, 3, 1 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 9, 3, … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 7, 2, 8 6, 9, 3 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 5, 1, 6 0, 8, 4 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 0, 3, 2 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 6, 4, 5 3, 9, 0 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 7, 4, 1 9, 8, 0 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 5, 6, 1 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตรงกับวันศุกร์ และเป็นวัน ขึ้น 4 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน ศุกร์ 4, 6, 8 1, 3, 0 สถิติหวยออกเดือน พฤษภาคม 4, 7, 1 9, 6, 5 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 4 ค่ำ 6, 1, 5 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันพุธ และเป็นวัน แรม 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน พุธ 7, 5, 3 8, 2, 4 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 9, 2, 3 4, 5, 8 สถิติหวยออกวัน แรม 2 ค่ำ 7, 9, 0 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันพุธ และเป็นวัน แรม 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน พุธ 5, 9, 4 7, 8, 0 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 0, 8, 6 4, 9, 7 สถิติหวยออกวัน แรม 2 ค่ำ 4, 0, 6 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันพุธ และเป็นวัน แรม 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน พุธ 4, 9, 1 5, 2, 7 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 4, 3, 8 9, 1, 2 สถิติหวยออกวัน แรม 2 ค่ำ 7, 4, 9 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 16 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันพุธ และเป็นวัน แรม 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน พุธ 1, 0, 9 2, 6, 7 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 8, 4, 7 2, 1, 9 สถิติหวยออกวัน แรม 2 ค่ำ 4, 7, 9 … Continue reading

สถิติหวยทะเบียนรถนายกฯ 8 งวด

สถิติหวยทะเบียนรถนายกฯ 8 งวด

จากกระแสเลขเด็ดหวยทะเบียนรถนายกฯ งวดที่แล้ว(16 มีนาคม 2557) เชื่อว่าคอหวยหลายคนคงได้รับทรัพย์กันถ้วนหน้าแน่ๆ วันนี้เราจึงนำข้อมูลสถิติหวยที่ออกตรงกับเลขทะเบียนรถนายกมาฝากกันโดยรวมทั้งหมด 8 งวดที่ออกตรงกับทะเบียนนายกฯ แล้วมาดูกันสิว่างวดนี้จะออกตรงหรือไม่ ครั้งที่ 1 งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2554 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 62 ออกตรงกับรถตู้โฟล์คสวานเกนทะเบียน ว 1662 กทม. ครั้งที่ 2 งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2554 ออกตรงกับเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน) 33 ตรงกับรถตู้โฟล์คสวานเกนทะเบียน ฮน 333 กทม. ครั้งที่ 3 … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวัน ขึ้น 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 1, 6, 5 0, 4, 3 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 9, 2, 3 5, 4, 8 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 2 ค่ำ 6, 5, 1 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวล่าง ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวัน อังคาร และเป็นวัน ขึ้น 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 1, 4, 0 3, 5, 7 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 0, 8, 6 4, 9, 5 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 2 ค่ำ 8, 3, … Continue reading

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 2 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวัน ขึ้น 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 4, 7, 5 2, 1, 0 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 4, 3, 8 9, 1, 6 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 2 ค่ำ 4, 1, 8 … Continue reading

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557

สถิติหวย 3 ตัวบน ประจำงวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 ตรงกับวันอังคาร และเป็นวัน ขึ้น 2 ค่ำ ประเภทสถิติ 3 เลขที่ออกมากสุด 3 เลขที่ออกน้อยสุด สถิติหวยออกวัน อังคาร 4, 5, 7 2, 1, 8 สถิติหวยออกเดือน เมษายน 4, 8, 7 2, 6, 1 สถิติหวยออกวัน ขึ้น 2 ค่ำ 4, 1, 9 … Continue reading


Tags

10 เลขเด็ดแม่จำเนียร ขอหวย ข่าวหวย ข่าวหวยดัง ข่าวเกี่ยวกับหวย ตรวจสลาก ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ผลล็อตเตอรี่ ผลสลากกินแบ่ง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวย ม้าสีหมอก ล็อตเตอรี่ สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล สิบเลขขายดี หลวงพ่อปากแดง หวย หวยงวดนี้ หวยดัง หวยม้าสีหมอก หวยเดลินิวส์ หวย เดลินิวส์ หวยเด็ด หวยเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร หวยไทยรัฐ อาจารย์หนู เจ้าแม่ตะเคียนทอง เลขเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ดประจํางวดนี้ เลขเด็ดม้าสีหมอก เลขเด็ดวันนี้ เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง เลขเด็ดอาจารย์หนู เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทอง เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง หลวงพ่อปากแดง เลขเด็ดเดลินิวส์ เลขเด็ดเลขดัง เลขเด็ดไทยรัฐ แม่จำเนียร ไทยรัฐ
pacific jomtein
เลขเด็ดงวดนี้ ดูดวงปี 2556