คำขวัญวันแม่

คำขวัญ วันแม่ คำขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คำขวัญวันแม่

 

 

คำขวัญวันแม่ ปี 2552
แผ่นดินนี้ ปู่ย่า ตายาย สร้าง
เคยทอดร่าง ลงถมถิ่น แผ่นดินแม่
ขอลูกไทย รักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้ มิใช่ไทย แต่ในนาม


คำขวัญวันแม่ ปี 2551
“เมื่อเกิดมา อาศัยถิ่น แผ่นดินไหน
ควรมีใจ กตัญญู รู้คุณถิ่น
หากคนไทย รู้ตอบแทน คุณแผ่นดิน
จักไม่มี วันสิ้น แผ่นดินไทย”


คำขวัญวันแม่ ปี 2550
?ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย?

คำขวัญวันแม่ ปี 2549
?รักในหลวง พร้อมใจ ใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมือง จงน้อมใจ ให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียว แล้วใจเดียว กลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้น ชาติของตน จึงพ้นภัย?


คำขวัญวันแม่ ปี 2548
ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า
เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน


คำขวัญวันแม่ ปี 2547
เลี้ยงลูกมา อย่างน้อย เจ็ดร้อยปี
ให้อยู่ดี กินดี มีสุขถ้วน
แม้มีใจ กตัญญู รู้การควร
ไทยทั้งมวล จงตอบแทน คุณแผ่นดิน

และ
แผ่นดินไทย ให้ชีวิต จิตวิญญาณ
เลี้ยงสังขาร ลูกไทย จนใหญ่กล้า
เทียบพระคุณ ของท่าน คือมารดา
จงรักษา และทดแทน คุณแผ่นดิน


คำขวัญวันแม่ ปี 2546
สามร้อยหก สิบห้าวัน คือวันแม่
มิใช่แค่ วันใด ให้นึกถึง
สม่ำเสมอ สมัครจิต คิดคำนึง
เหมือนแม่ซึ่ง รักลูก ครบทุกวัน


คำขวัญวันแม่ ปี 2545
แม่คือพระ ประจำ อยู่ในบ้าน
บูชาท่าน ไว้เถิด เกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่ เลิศล้ำ เกินรำพัน
แม่จึงเป็น คนสำคัญ ทุกวันไป

คำขวัญวันแม่ ปี 2544
พระองค์แรก ผู้แสนดี ให้ชีวิต
ครูคนแรก ผู้ประสิทธิ์ การศึกษา
หมอคนแรก ผู้ถือช้อน คอยป้อนยา
รวมคุณค่า นี้ได้แก่ แม่เราเอง


วันแม่แห่งชาติ
- 30-07-2010 7:21:12 โพสต์โดย : admin 9,329 อ่าน วันแม่
  • Categories

  • วันแม่ อัพเดต