วันแม่แห่งชาติ 2557 วันแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

คำขวัญวันแม่

คำขวัญ วันแม่ คำขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

คำขวัญพระราชทาน เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คำขวัญวันแม่

คำขวัญวันแม่

คำขวัญวันแม่ ปี 2552
?แผ่นดินนี้ ปู่ย่า ตายาย สร้าง
เคยทอดร่าง ลงถมถิ่น แผ่นดินแม่
ขอลูกไทย รักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้ มิใช่ไทย แต่ในนาม??


คำขวัญวันแม่ ปี 2551
“เมื่อเกิดมา อาศัยถิ่น แผ่นดินไหน
ควรมีใจ กตัญญู รู้คุณถิ่น
หากคนไทย รู้ตอบแทน คุณแผ่นดิน
จักไม่มี วันสิ้น แผ่นดินไทย”


คำขวัญวันแม่ ปี 2550
?ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย?

คำขวัญวันแม่ ปี 2549
?รักในหลวง พร้อมใจ ใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมือง จงน้อมใจ ให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียว แล้วใจเดียว กลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้น ชาติของตน จึงพ้นภัย?


คำขวัญวันแม่ ปี 2548
?ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า
เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน?


คำขวัญวันแม่ ปี 2547
?เลี้ยงลูกมา อย่างน้อย เจ็ดร้อยปี
ให้อยู่ดี กินดี มีสุขถ้วน
แม้มีใจ กตัญญู รู้การควร
ไทยทั้งมวล จงตอบแทน คุณแผ่นดิน?

และ
?แผ่นดินไทย ให้ชีวิต จิตวิญญาณ
เลี้ยงสังขาร ลูกไทย จนใหญ่กล้า
เทียบพระคุณ ของท่าน คือมารดา
จงรักษา และทดแทน คุณแผ่นดิน?


คำขวัญวันแม่ ปี 2546
?สามร้อยหก สิบห้าวัน คือวันแม่
มิใช่แค่ วันใด ให้นึกถึง
สม่ำเสมอ สมัครจิต คิดคำนึง
เหมือนแม่ซึ่ง รักลูก ครบทุกวัน?


คำขวัญวันแม่ ปี 2545
?แม่คือพระ ประจำ อยู่ในบ้าน
บูชาท่าน ไว้เถิด เกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่ เลิศล้ำ เกินรำพัน
แม่จึงเป็น คนสำคัญ ทุกวันไป?

คำขวัญวันแม่ ปี 2544
?พระองค์แรก ผู้แสนดี ให้ชีวิต
ครูคนแรก ผู้ประสิทธิ์ การศึกษา
หมอคนแรก ผู้ถือช้อน คอยป้อนยา
รวมคุณค่า นี้ได้แก่ แม่เราเอง?


- 2010-07-30 7:21:12 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 4,041 คน
pacific jomtein