กลอน กลอนรัก กลอนหวาน กลอนกวนๆ กลอนอกหัก กลอนซึ้ง

กลอนขอกราบครู

กลอนขอกราบครู

กลอนขอกราบครู กลอน, กลอนวันครู, กลอนเพราะ, ความหมายวันครู, ความเหน็ดเหนื่อยของครู, คำขวัญ, คำขวัญวันครู, คำขวัญวันครู , คำอวยพรวันครู, คําขวัญวันครู Continue reading

กลอนบุญคุณของครู

กลอนบุญคุณของครู

กลอนขอกราบครู กลอน, กลอนวันครู, กลอนเพราะ, ความหมายวันครู, ความเหน็ดเหนื่อยของครู, คำขวัญ, คำขวัญวันครู, คำขวัญวันครู , คำอวยพรวันครู, คําขวัญวันครู Continue reading

กลอนครูดั่งแม่คนที่ 2

กลอนครูดั่งแม่คนที่ 2

**.ผู้ปราชญ์..ศาสตร์ความรู้  รักอุ้มชู..หนุนชีวิต พร่ำสั่ง..สอนลูกศิษย์  เป็นบัณฑิต..เติบโตมา  ..แต่งแต้ม..เติมสีสัน  ด้วยหมายมั่น..เปรียบบุปผา กลิ่นหอม..ทุกเวลา  ดวงผกา..ในกมล ผู้นี้..มิใช่ใคร  ..ครูหนึ่งใน..ใจทุกคน ลำบากและ..ทุกข์ทน  เพื่อเยาวชน..ผู้โตวัย ครูเปรียบ..ดั่งมารดร  ผู้สั่งสอน..มาจนใหญ่ ที่สอง..รองแม่ไซร้  อรไท..ผ่องโสภา พร่ำสอน..ให้เล่าเรียน  ให้พากเพียร..เมื่อโตมา ให้เจ้า..ได้ปัญญา  เสริมคุณค่า..ความเป็นคน พระคุณ..มีมากนัก  ซึ้งประจักษ์..ในกมล ผู้เป็น..นิรชน  ขอกราบลง..ด้วยกตัญญู.. *~…~*กลอนวันครู*~…~*กลอนซึ้ง*~…~* ที่มา : กระปุกดอทคอม.. รวม กลอนวันครู กลอนครู คำกลอนวันครู บทกลอนวันครู ใครมี กลอนเด่น กลอนเด็ด อย่าเก็บไว้คนเดียว มาร่วมโพสแบ่งปันกันได้ที่นี่ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู … Continue reading

วันครู กลอนวันครู

วันครู กลอนวันครู

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา แก้ปัญหานานาประการ มีเมตตาปรานีเป็นที่ตั้ง คอยเหนี่ยวรั้งศิษย์รักทุกสถาน คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจาน ศิษย์จึงผ่านอุปสรรคทุกสิ่งไป แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่ มีวิชาความรู้ตลอดไป เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ ขอขอบคุณ กลอนวันครู จาก Thaipoem.com โดย คุณอรุโณทัย ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู (16 มกราคม) l กลอนวันครู

กลอนวันครู กลอนสำหรับคุณครูในวันครู 16 มกราคม

กลอนวันครู กลอนสำหรับคุณครูในวันครู 16 มกราคม

กราบคารวะคุณครู สิบหกมกราฟ้าไร้หม่น ขอคุณครูทุกคนจงสุขี เกริกเกียรติ์ก้องเปี่ยมล้นท้นความดี อย่าได้มีขุ่นข้องหมองกมล ที่มีทุกข์จงคลายมลายสิ้น เป็นอาจิณศีลธรรมน้อมนำผล มีเมตตาปรานีศิษย์ทุกคน ส่งศิษย์พ้นวังวนอนธการ ครูเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้ เป็นกำแพงคุ้มภัยทุกถิ่นฐาน เป็นแม่พระแม่พิมพ์มายาวนาน ศิษย์จึงผ่านผองภัยได้ด้วยครู คารวะพระคุณสามงามสง่า สูงคุณค่าสูงศักดิ์ยอดนักสู้ น้ำใจนั้นเลิศล้ำแสนดำรู ขอเชิดชูปูชนีย์ศรีบุคคล ร้อยอักษรกลอนกานท์ผ่านมาไหว้ เป็นมาลัยจากใจที่ท่วมท้น ด้วยศรัทธาสาธยายหลายถกล นำศิษย์พ้นโอฆะนทีภัย ขอขอบคุณ กลอนวันครู จาก Thaipoem.com โดย คุณนรศิริ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู (16 มกราคม) l กลอนวันครู

กลอนวันครู  รำลึกถึงคุณครู

กลอนวันครู รำลึกถึงคุณครู

กลอนวันครู ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู (16 มกราคม) l กลอนวันครู

กลอนวันครู แม่พิมพ์ของชาติ

กลอนวันครู แม่พิมพ์ของชาติ

คำว่า ” ครู “เปรียบไว้ได้หลายอย่าง เปรียบ”เรือจ้าง”รับส่งผู้โดยสาร ให้พ้นห้วงมหาชลาธาร ได้ข้ามผ่านถึงฝั่งสมตั้งใจ เปรียบ”แม่พิมพ์”กล่อมเกลาเฝ้าหล่อหลอม ทั้งโอบอ้อมการุณย์หนุนนำให้ ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอำไพ ให้ก้าวไปตามครรลองของชีวา เปรียบ”แสงเทียน”ส่องสว่างทางมืดมิด เพื่อให้ศิษย์แจ่มกระจ่างทางศึกษา จากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญา กลับเก่งกล้าเลิศล้ำเพราะพร่ำเรียน คือ”ปูชนียบุคคล”เปี่ยมล้นค่า ควรบูชาเคารพนบนอบเศียร ทั้งกายใจจิตวิญญาณท่านเฝ้าเพียร เพื่อนักเรียนเติบใหญ่นั้นได้ดี ขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่อง ชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรี พร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลี เป็นคนดีที่น่ายลชนชื่นชม ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสม ในวันครูที่สิบหกมกราคม ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน ขอขอบคุณ กลอนวันครู โดยคุณ jkrolling จาก dreampoem.com ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู (16 มกราคม) l กลอนวันครู

กลอนวันครู ความเหน็ดเหนื่อยของครู

กลอนวันครู ความเหน็ดเหนื่อยของครู

ครูทำงานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์ หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างคนสร้างปัญญา สร้างคุณค่าสอนศีลธรรมประจำใจ ………..เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการ……………… ………..สั่งสอนให้รับผิดชอบในการงาน……. ………..ตลอดการประจักษ์ในพระคุณครู…… ………..หน้าที่ของครูนั้นดั่งเรือจ้าง…………. ………..คอยนำทางเยาวชนให้ความรู้………. ………..ทั้งสั่งสอนห่วงใยและเฝ้าดู…………. ………..ให้ไปสู่ถึงฝั่งอย่างมั่นคง……………. อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่ เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์ ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้ ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย ……แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่…… ……เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน………. ……ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน…….. ……มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา…………. ……แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น…………. ……หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา………….. ……เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา………….. ……ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู…………… “มะลิ” แทนวจีถ้อยร้อยมาลัย “ดอกกล้วยไม้” ใช้แทนครูผู้สร้างสรรค์ “กุหลาบ” … Continue reading

กลอนเพราะ สำหรับวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม

กลอนเพราะ สำหรับวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่ เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู ขอขอบคุณ กลอนวันครู โดยคุณ Admin จาก preyawat.com ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู  ประวัติวันครู (16 มกราคม) l กลอนวันครู

คิดถึงครู วันครู

คิดถึงครู วันครู

คิดถึงครู   นับแต่วัน ที่ครูพา ข้าถึงฝั่ง ข้าก็หวัง เดินไป สู่ที่หมาย ความสำเร็จ การศึกษา ในบั้นปลาย สิ่งสุดท้าย ใบปริญญา ข้าใคร่ครวญ ข้าเปลี่ยนเรือ มาแล้ว ตั้งหลายลำ พระคุณล้ำ ครูของข้า ข้านึกหวน ครูยิ่งใหญ่ หนักหนา ข้าทบทวน รำลึกหวน ย้อนหลัง เรื่องฝังใจ ทั้งครูนิด ครูหน่อย ครูต้อยติ่ง ครูสมหญิง ครูวาสนา ครูผ่องใส ครูอาทิตย์ ครูภิรมย์ ครูสมใจ ครูเกรียงไกร ครูสง่า ครูอดุลย์ ข้าตั้งใจ ว่าสักวัน … Continue reading

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
pacific jomtein
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล