นางสงกรานต์

นางสงกรานต์ รวมรูปเทพีสงกรานต์ เทพีสงกรานต์

นางสงกรานต์ 2560 นางกาฬกิณีเทวี มาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

นางสงกรานต์ 2560 นางกาฬกิณีเทวี มาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

643

, , , , , , , , , , ,

นางสงกรานต์ 2559 มณฑาเทวี ขี่ลาเป็นพาหนะ

นางสงกรานต์ 2559 มณฑาเทวี ขี่ลาเป็นพาหนะ

4,857

, , , , , , , , , ,

นางสงกรานต์ 2557 โคราคะเทวี มือถือมีด ทำนายประเทศจะทุกข์ยาก

นางสงกรานต์ 2557 โคราคะเทวี มือถือมีด ทำนายประเทศจะทุกข์ยาก

2,919

, , , , , , , , ,

นางสงกรานต์ปี 2556 มโหธรเทวี คำทำนาย นางสงกรานต์ 2556

นางสงกรานต์ปี 2556 มโหธรเทวี คำทำนาย นางสงกรานต์ 2556

12,603

, , , , , , , , , ,

นางสงกรานต์ปี 2555 ชื่อ กิมิทาเทวี

นางสงกรานต์ปี 2555 ชื่อ กิมิทาเทวี

2,421

, , , , , , , ,