สงกรานต์ 2560 ข้อห้ามวันสงกรานต์ 2560

เพลงวันสงกรานต์ เพลงรำวงเริงสงกรานต์

เพลงวันสงกรานต์ เพลงรำวงเริงสงกรานต์

เพลงวันสงกรานต์ เพลงรำวงเริงสงกรานต์ รำวงวันสงกรานต์   เนื้อเพลง เพลงเริงสงกรานต์ ศิลปิน ชาวคณะสุนทราภรณ์ คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์ (สร้อย) ฟ้าใหม่แล้วละนะน้อง สงกรานต์เร้าร้องทำนองเพลงโทน โน่นไงจ๊ะโทนป๊ะโท่นโทน ทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจ (ช) วันตรุษหยุดการหยุดงาน สังคมชาวบ้านสิคร้านครึกครื้น เริงสงกรานต์กัน พอขวัญชื้น ๆ ฉลองวันคืน จนครื้นเครงคลาน ดอกเอ๋ยมะเขือ แม้ตัวเนื้อมันเต้น เชิญน้องมาเล่นสงกรานต์ (หมู่ ช.) เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร (สร้อย) … Continue reading

เพลงวันสงกรานต์ เพลงรำวงสาวบ้านแต้

เพลงวันสงกรานต์ เพลงรำวงสาวบ้านแต้

เพลงรำวงสาวบ้านแต้     เนื้อเพลง – รำวงสาวบ้านแต้ คำร้อง ธรรมนูญ แสงรังษี ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ (สร้อย) พร้อม) เดี่ยนสามนกกาเหว่ามันฮ้อง ยูงทองมันมาฮ้องไหว้วอน หมู่หญิง) จากไปสวีวี่วี หมู่ชาย) จากไปสวีวี่วี หมู่หญิง) ถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกัน หมู่ชาย) ถ้าบุญเฮามีคงจะได้เจอกัน หญิง) จากไปตั้งแต่วันตี้ห้า หมู่หญิง) วันตี้ห้าเดือนกันยายน หญิง) พอศอสองสี่เก้าเก้า หมู่หญิง) พอศอสองสี่เก้าเก้า หญิง) เจ้าสิอ่องไล้เด้อเฮ็ดเพ้อเซ่อถือกระด้งฟัดข้าว เจ้าสิอ่องไล่แม่สาวบ้านแต่ขี่ซักขะยาน หมู่หญิง) สาวบ้านแต่ขี่ซักขะยาน ชาย) จดหมายไปสองซาบับ ได้ฮับหรือเปล่าคนดี … Continue reading

เพลงวันสงกรานต์ เพลงแห่นางสงกรานต์

เพลงวันสงกรานต์ เพลงแห่นางสงกรานต์

เพลง แห่นางสงกรานต์ ขับร้องโดย ชาวคณะสุนทราภรณ์ คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน (หมู่ญ.) เดือนห้าฟ้าพรายเทพนิยายกรายโพ้นยอดตาล แต่ แต่แห่องค์นงคราญ ศรีสงกรานต์โอฬารสล้าง ตรุษไทยแล้ว ตรุษไทยแล้วแพร้วพายพรพร่าง แต่ แต่แห่กันไปพลาง แหงนตาค้างชมนางสงกรานต์ เห่ ฮา มาละเหลยละวา นางสงกรานต์สุดโสภา ล่องลอยฟ้ามาจากวิมาน สวยแสนสวย งามแสนงามทรามวัยสะคราญ ขอเชิญแม่แห่สงกรานต์ ลอยละลานรื่นขวัญเรา (หมู่ช.) เดือนห้าฟ้าพราย เทพนิยายกรายโพ้นยอดตาล แต่ แต่แห่องค์นงคราญ ศรีสงกรานต์โอฬารสล้าง ตรุษไทยแล้ว ตรุษไทยแล้วแพร้วพายพรพร่าง แต่ แต่แห่กันไปพลาง แหงนตาค้างชมนางสงกรานต์ … Continue reading

เพลงวันสงกรานต์ เพลงปี๋ใหม่เมือง-สุนทรีย์ เวชานนท์

เพลงวันสงกรานต์ เพลงปี๋ใหม่เมือง-สุนทรีย์ เวชานนท์

ฟังเพลงวันสงกรานต์ เพลงปี๋ใหม่เมือง-สุนทรีย์ เวชานนท์     เนื้อเพลง ปี๋ใหม่เมือง ปี๋ใหม่เมืองเฮากะมาถึงแล้วน่อ ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ้ยเฮาดีกว่า ประเพณีบะเก่าของเฮาสืบมา เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้ ฮื้อเปิ้นได้จื่นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน อันก๋านทำบุญตึงบ่อมีวันปุ๊ดตึน *เปิ้นปั๋นปอน เฮาก่อยกมือไหว้ เย็นอ๊กเย็นใจ๋อายุมั่นขวัญยืน อยู่ดีกิ๋นดี ตึงยามนอนยามตื่น ใจ๋บานใจ๋จื่นปันใหญ่ปันสูง ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้ว งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูง ชุดผ้าเมืองเฮาก่อปากั๋นนุ่ง ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว (ซ้ำ*) ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ   เพลงรำวงสงกรานต์,วันสงกรานต์ 2558,ประเพณีวันสงกรานต์,การ์ดวันสงกรานต์ ฟรี,วันครอบครัว ,วันผู้สูงอายุ 13 เมษายน … Continue reading

เพลงวันสงกรานต์ ฟังเพลง รำวงสงกรานต์หวานใจ

เพลงวันสงกรานต์ ฟังเพลง รำวงสงกรานต์หวานใจ

เพลงวันสงกรานต์ ฟังเพลง รำวงสงกรานต์หวานใจ เนื้อเพลง รำวงสงกรานต์หวานใจ ศิลปิน สุนทราภรณ์ (พร้อม) มาละโหวยมาละวา มาซิมาเรามารื่นรมย์ สุขสมชมชื่น รื่นเริงสุขสำราญ สุขสันต์วันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านสุขสำราญแบบไทย เอ้า มาละโหวยมาละวา มาซิมาเรามารื่นรมย์ สุขสมชมชื่น รื่นเริงสุขสำราญ สุขสันต์วันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านสุขสำราญแบบไทย (ช.) เอ๊ยเจ้าดอกเอ๋ย เจ้าดอกบุษบก เดี๋ยวก็ย่างเข้าเดือนหก ฟ้าพรำฝนตก อกหนาวเอย (หมู่ ช.) ฟ้าจะพรำฝนจะตก ฉันอยากจะกกเจ้าสาวเอย (ดนตรี) (ช.) สงกรานต์หวานชื่นชีวิต ให้พี่ได้พิศวาสทรามวัย หนองหารธารน้ำถึงจะเย็นฉ่ำละไม่ล้ำแก้วใจ ฝนจะมาช้าอยู่ไย กลัวเจ้าหนาวใจหรอกนวลเอย (หมู่ ช.) … Continue reading

pacific jomtein