Swimming Clip / คลิปว่ายน้ำ rss

เฮ้ย.. ใครมันผลักฟะ ว่ายน้ำอย่างฮา!

เฮ้ย.. ใครมันผลักฟะ ว่ายน้ำอย่างฮา!

สิงหาคม 29, 2011

ในการแข่งขัน WC Swimming 2011 นักกีฬาว่ายน้ำผิวหมึก Hamza Labeid ออกตัวเร็วไปหน่อย กรรมการยังไม่ทันได้ให้สัณญาณปล่อยตัวเลย ก็ออกตัวไปซะแล้ว เล่นเอาฮาเลย… สงสัยจะตื่นเต้นมากไปหน่อย ลองไปดูกัน

เฮ้ย.. ใครมันผลักฟะ ว่ายน้ำอย่างฮา!