สืบที่มาของแหล่งพลังงานลมบริสุทธิ์

สืบที่มาของแหล่งพลังงานลมบริสุทธิ์

พลังงานลมบริสุทธิ์

หากจะเอ่ยถึงคำว่าลมนั้นก็ต้องอธิบายในเชิงวิชาการว่า ลมเป็นการเคลื่อนไหวของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำในแนวนอน โดยลมที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภทคือ ลมประจำปี ลมประจำฤดู ลมประจำเวลา และลมประจำถิ่น ซึ่งการเกิดขึ้นของลมนั้นสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานลมได้ อีกทั้งพลังงานลมนั้นถือได้ว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ และสะอาด ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก มนุษย์จึงได้มีการคิดค้น และประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่ทำจากพลังงานลมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กังหันลม นั่นเอง

ที่มาของลมประเภทต่างๆ

ก่อนที่เราจะนำลมมาแปรการใช้งานให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานลมนั้น เราควรต้องเรียนรู้ถึงที่มาของลมประเภทต่างๆ กันเสียก่อน โดยเริ่มจาก

ลมประจำปี ลมประจำปีคือ ลมที่พัดอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปีในส่วนต่างๆ ของโลกซึ่งมีทิศทาง และปัจจัยการเกิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตละติจูด

ลมประจำฤดู ลมประจำฤดูคือ ลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลมมรสุม

ลมประจำเวลา ลมประจำเวลาคือ ลมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหว่าง 2 บริเวณในระยะเวลาสั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา และลมหุบเขา

 

พลังงานลม

พลังงานลมเป็นพลังงานทางธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งพลังงานลมนั้นจัดอยู่ในประเภทพลังงานสะอาด โดยได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเพราะพลังงานลมใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไป จึงเป็นที่มาของการการประดิษฐ์คิดค้นกังหันลม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องของการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า การสูบน้ำเพื่อการประปา และการหมุนกังหันวิดน้ำ พลังงานลมนั้นเกิดจากพลังงานของดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกทำให้อากาศร้อน และลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็น และหนาแน่นมากกว่าจึงเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดลม และมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศนั่นเอง

สรุปได้ว่าในปัจจุบันพลังงานลมถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อมาแทนที่พลังงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อีกทั้งพลังงานลมยังมีความสม่ำเสมอในแต่ละปี ทั้งนี้อาจมีบางช่วงที่ขาดหายไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถสร้างปัญหาเชิงลบในการผลิตไฟฟ้าได้ ถ้าหากองค์ประกอบที่ใช้ผ่านการออกแบบให้มีประสิทธิภาพรองรับกับปริมาณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด รวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจากนักพยากรณ์อากาศยังจะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะตามมาหากพื้นที่ไหนเลือกใช้ประโยชน์จากพลังงานลมในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ข่าวเทคโนโลยี
- 2017-09-29 1:44:55 โพสต์โดย : mintcss 98 views