มาทำรูปภาพเป็นรูปภาพการ์ตูนกันเถอะ

มาทำรุปภาพให้ออกมาเป็นรูปการ์ตูนกันเถอะ (n_n)

โปรแกรมที่ใช้ :
ADOBE Photoshop

1. เปิดรูปภาพที่คุณต้องการเพื่อทำการตกแต่ง

กราฟฟิคดีไซน์

2.Copy ภาพนี้อีกภาพหนึ่ง โดย ( Layer >> Duplicate Layer… >> OK ) และ Hide Layer บนสุด และ Click Layer ที่สอง

จะมีหน้าตาดัง Layer ดังภาพข้างล่าง

กราฟฟิคดีไซน์

3. จากนั้นทำเป็น Gaussian Blur โดย มี with radius เป็น 20 (Filter >> Blur >> Gaussian Blur… >> 20.0 >> OK)
จะได้รูปภาพดังรูปล่าง

กราฟฟิคดีไซน์

4.หลังจากนั้น ทำให้มืดขึ้นโดย ( Edit >> Fade Gaussian Blur… >> Darken >> OK )

กราฟฟิคดีไซน์

5.หลังจากนั้นจะได้ภาพดังข้างล่างนี้

กราฟฟิคดีไซน์

6. หลังจากนั้นทำการ Apply poster edges โดย (Filter >> Artistic >> Poster Edges… >>)

กราฟฟิคดีไซน์

หลังจากนั้นจะได้ภาพดังนี้

กราฟฟิคดีไซน์

6.หลังจากนั้นคลิก Unhide ที่ Layer บนสุด

กราฟฟิคดีไซน์

7. หลังจากนั้นทำ the poster edges โดยมีค่าเท่ากับที่ได้ทำมาแล้ว (Filter >> Artistic >> Poster Edges… >> OK)

กราฟฟิคดีไซน์

8. Filter >> Blur >> Gaussian Blur… >> 10.0 >> OK

กราฟฟิคดีไซน์

9. คลิก Edit >> Fade Gaussian Blur… >> Darken >> OK

กราฟฟิคดีไซน์
กราฟฟิคดีไซน์

10. หจากนั้นทำให้ Layer ที่ 2 มี opacity of 50%

กราฟฟิคดีไซน์

11. ตอนนี้ยังไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นทำ Layer บนสุดนั้นเปลี่ยนเป็น Screen

กราฟฟิคดีไซน์

12. หลังจากนั้นคุณจะมีรุปภาพการ์ตุนเป็นของคุณเองค่ะ

กราฟฟิคดีไซน์
Peacefulgirl
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
กราฟฟิคดีไซน์
- 2008-05-14 2:14:16 โพสต์โดย : admin 1,047 views