สกิน อุต้าแมน จร้า

ดูตัวอย่างได้ทีนี้ จร้า

 

 

http://www.toontoon11233.hi5.com

 

 

 

 

 

</style>

<style type=’text/css’>
<style type=’text/css’>

body {

background-image: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/bgun.jpg);

background-attachment: fixed;

background-repeat: repeat;

}

</style>

 

<style>

#profile-name {background-image:url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul1_01.png);width:956px;height:434px;background-repeat:no-repeat; }

.profile-nav .name strong {color:#FF3399!important;}.profile-nav .name span {color:#FF3399!important;}

#profile-nav {background:url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/un1_02.png) no-repeat;height:15px;}

.sub_nav_link {color:#FF3399 !important;}

#user-details .content {background: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul1_03.png);height:536px}

#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}

#user-details .footer {display:none;}

</style>

 

<style>

.section h1 { background: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul2_01.png)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:7px!important;height:191px}

 

.section h2 { background: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul2_02.png)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:31px}#recent-updates .subsection,#lifestyle .subsection,#interests .subsection,#user-fives .subsection,#friends .subsection,#photoAlbums .subsection,#comments .subsection,#widgets .subsection,#groups .subsection,#videos .subsection,#journalDetail

 

.subsection{ background: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul2_03.png)!important;background-repeat:repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;}#recent-updates .footer,#lifestyle .footer,#interests

 

.footer,#user-fives .footer,#friends .footer,#photoAlbums .footer,#comments .footer,#widgets .footer,#groups .footer,#videos .footer,#journalDetail

.footer { background: url(http://www.somboonmedia.com/skin/pang/002/ul2_04.png)!important;background-repeat:no-repeat!important; border:none;margin-top:0px!important;height:28px}

</style>

 

#footer {color:#000000; background: url(http://v3.pic2us.com/pic/0/0f6104edef8f9e23394edb0b52c960bc.png) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 536px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}

 

</style>

</style>

</style>

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tags :
Hi5
- 2008-10-12 5:52:34 โพสต์โดย : admin 800 views