อุนต้าแมน

ตัวอย่างชมได้ที่นี่

http://www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do?userid=251461034

 

อะเอาไป

<style type=”text/css”>
.section,.subsection {color:#FFFFFF;} 
body {color:#FFFFFF!important;}
a:link {color: #FFFF00; text-decoration: none; } 
a:active {color: #FFFF00; text-decoration: none; } 
a:visited {color: #FFFF00; text-decoration: none; } 
a:hover {color: #FF0000; text-decoration: none; }

#input-bubble {border:none !important;}
div.input-bubble-noedit {border-bottom:0px !important}

#info-botmid, #info, #info-topright, #info-topmid, #info-topleft, #user-url, #contact , #info-botleft,
#info-botright {background:none;border:none;margin-top:-20px;}
#info-link, #contact-link {display:none;}

.info-box {MARGIN-TOP: 1em; LEFT: 6em;POSITION: relative ;TEXT-ALIGN: center ; color:#ffffff;
PADDING-RIGHT: 6px;  DISPLAY: list-item; PADDING-LEFT: 3px;  WIDTH: 230px;  FONT-FAMILY: = Rockwell Condensed ; LETTER-SPACING: 2px; }

.emptyProfileInfo {display:none}
iframe {visibility: hidden}
#content-left iframe
{visibility: visible !important}

#about-center{PADDING-LEFT: 20px}

body {
background-image: url(http://image.ohozaa.com/ii/k6322.jpg) ;
background-attachment:fixed;
background-repeat:repeat; } 

#recent-updates {display:none;}
#common-friends { display:none; }
#user-details { border: none; }
#gifts {display:none;}
#journal-entries {display:none}

#profile-nav {text-align: center;}

#profile-name {text-align: center; color:#000000;}

#p_nav_primary #nav_select {background-image:none;}
#p_nav_header {background:none; border:none; }
div#top_header {background:none; }
#p_nav_primary { background: none; border:none; }

.section h1 {text-align: center;}
.section h2 {text-align: center;}
#groups {display:none;}
#widgets {display:none;}

#p_nav_header { background: url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/614/614901wgeqjcldx2.gif)!important;
background-repeat:no-repeat!important; border:none;
width: 956px!important;margin-top:7px!important;height:50px}
#new_header,#top_header , #primenu li.on,#p_nav_primary ,#nav_select{ background:none !important; border:none; }
table#search_table tr td { vertical-align: left !important;}
#search_table {direction:ltr !important}
.box_profile_connections {display:none!important}
.profile-nav {margin: 0 0 10px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#profile-name {background-image:url(http://image.ohozaa.com/in/chocolate1_01.gif);width:956px; height: 278px;background-repeat:no-repeat; }
.profile-nav .name strong {color:#FFFFFF!important;}.profile-nav .name span {color:#FFFFFF!important;}
#profile-nav {background:url(http://image.ohozaa.com/ik/chocolate1_02.gif) no-repeat;height:17px;}.sub_nav_link {color:#FFFFFF!important;}
#user-details .content {background: url(http://image.ohozaa.com/ir/chocolate1_03.gif);margin-top:-14px!important;height:455;background-repeat:no-repeat;}
#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {background:none;height:5px;}

.section h1 {background-image: url(http://image.ohozaa.com/if/body2_01.gif);height: 150px;repeat: no-repeat;margin-top:7px!important;text-align: left;padding-left: 10px;border:none;}
.section h2 {background-image: url(http://image.ohozaa.com/iy/body2_02.gif);background-color: transparent;text-align: left;}
.section .content {background-image: url(http://image.ohozaa.com/if/body2_03.gif);background-color: none;background-position: top;background-repeat: repeat-y;?text-align: left;}
.section .footer {background-image: url(http://image.ohozaa.com/iu/body2_04.gif);display: block;height: 100px;}

.friend-picture{height:100px !important;width:85px!important;
margin-left:0px;border:solid #FFFFFF 1px; } .friend-picture img {height:100px !important;width:100px!important;margin-left: 7px}

.comment-picture {MARGIN-TOP: 7.5em; LEFT: 16.0em;POSITION: relative;}
.comment-picture {height:100px!important; width:100px;border:solid #FFFFFF 1px;}
.comment-picture a img {width:100px;height:100px;border:none;}

.section .comment-text {
TEXT-ALIGN:center;
line-height: 15pt;
font-size: 16px;
color:#FFFFFF;
filter: glow(color=#FFFFFF, strength=5)}

textarea{width:300;height:250;
background:url(http://image.ohozaa.com/ia/1area.gif); Width:300 px; HEIGHT: 250px;
color=#FF3399; }

#comments .listitem-separator {DISPLAY: block;background:url(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1105/1105144mhqw5cb2ul.gif) !important;HEIGHT:60px! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;}

.commentEditor form input { background: transparent url(http://dl5.glitter-graphics.net/pub/674/674145z3sux6kvkm.gif) center center no-repeat; color: #ffffff; overflow: hidden; width: 100px; height: 150px; padding: 0; margin: 0; border: 0; text-indent: -9999px; line-height: 9999px; cursor:pointer; }

#user-links img {display: none}
#user-links a {list-style:url(http://i63.photobucket.com/albums/h135/AorPunK-Icon/Mini1/483.gif) inside;display:list-item}

.emptyProfileInfo {display:none}
iframe {visibility: hidden}
#content-left iframe
{visibility: visible !important}

#online-now-icon {background-image: url(http://i63.photobucket.com/albums/h135/AorPunK-Icon/Mini1/475.gif);
width: 22px; height: 29px;margin: 5px 0px 0px 0px;}

#footer {color:#FFFFFF; background: url(http://image.ohozaa.com/in/sfoot.gif) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 250px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}

body{cursor:url(“http://i105.photobucket.com/albums/m238/GirlBestSite/6385a.gif“);}
</style>

<!– creat pic —><!– creat user post —>

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tags :
Hi5
- 2009-02-2 9:02:03 โพสต์โดย : admin 1,514 views