ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP with Web Service Technology”
วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ...
ฝึกอบรมหลักสูตร “Raspberry PI Web Sensor”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ...

รวมบริการต่างๆของศูนย์

บริการต่างๆ ของศูนย์ TLCenter เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับ เบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้คอมพิวเตอร์ จนถึงระดับสูง นอกจากนั้นยังมีบริการอื่นๆ ด้วย

ศูนย์ TLCenter

ศูนย์ TLCenter

ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์ TLCenter ให้บริการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และ IT ทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง หลักสูตรที่เปิดอบรม เช่น หลักสูตร Microsoft office / หลักสูตร Graphic & Web design / หลักสูตร Programming / Networking และหลักสูตรอื่นๆ สอนในห้องฝึกอบรมคอมฯ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย ครบครัน รับจัด Course อบรมให้ท่านตามความต้องการและงบประมาณที่ตั้งไว้

 

ให้บริการเช่าห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

นอกจากรับฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้ว ศูนย์ TLCenter ยังให้บริการเช่าห้องฝึกอบรมคอมฯ ด้วย ภายในห้องฝึกอบรม จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) และอุปกรณ์ ประกอบการบรรยายที่ทันสมัยไว้รองรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้ห้องฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ของศูนย์ TLCenter
บริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม

มีบริการจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน สำหรับผู้ที่ใช้บริการเช่าห้องฝึกอบรม โดยจัดให้ตามความต้องการและงบประมาณที่มี
สมัครอบรม เช่าห้องอบรม หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายขายและ
ฝ่ายการตลาด TL Center E-mail :

marketingonline@tlcthai.com


คุณสันติ 02 100 3600 หรือ 02 100 3593

แผนที่และการเดินทางมาศูนย์

การเดินทางมา ศูนย์ Technology learning Center

สายรถที่ผ่าน

52,150,356,166, ปอ.166

แผนที่และการเดินทางมาศูนย์ tlcenter