ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP with Web Service Technology”

ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP with Web Service Technology”

คนอ่าน : 2,285 คน

วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน TL Center จัดฝึกอบรม หลักสูตร PHP with Web Service Technology ขึ้น ณ ...

ฝึกอบรมหลักสูตร “Raspberry PI Web Sensor”

ฝึกอบรมหลักสูตร “Raspberry PI Web Sensor”

คนอ่าน : 3,065 คน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน TL Center จัดฝึกอบรม หลักสูตร Raspberry PI : Hardware interface and Programming Include Web ...

ฝึกอบรมหลักสูตร PHP with Web Service Technology

ฝึกอบรมหลักสูตร PHP with Web Service Technology

คนอ่าน : 1,149 คน

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน TL Center จัดฝึกอบรม หลักสูตร PHP with Web Service Technology ขึ้น ณ ...

ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP With MySQL Database”

ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP With MySQL Database”

คนอ่าน : 1,148 คน

     วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ TL Center ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “PHP With My SQL Database Couse” ขึ้น ณ ...

ฝึกอบรม หลักสูตร “Basic solution for internet leased line”

ฝึกอบรม หลักสูตร “Basic solution for internet leased line”

คนอ่าน : 659 คน

         วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ TL Center ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Basic Internet Leased Line” ขึ้น ...

ฝึกอบรม “หลักสูตร Ms.Office Excel 2007 ขั้น Advanced” รุ่นที่ 3

ฝึกอบรม “หลักสูตร Ms.Office Excel 2007 ขั้น Advanced” รุ่นที่ 3

คนอ่าน : 847 คน

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ TL Center จัดฝึกอบรม “หลักสูตร Microsoft Office Excel 2007 ขั้น ...

ฝึกอบรม “หลักสูตร Ms.Office Power Point 2007 ขั้น Intermediate – Advanced

ฝึกอบรม “หลักสูตร Ms.Office Power Point 2007 ขั้น Intermediate – Advanced

คนอ่าน : 763 คน

เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ TL Center จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007 ...

อบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel Advanced 2007

อบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel Advanced 2007

คนอ่าน : 1,071 คน

ศูนย์การเรียนรู้ TL Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel 2007 ขั้น Advanced    ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฏาคม 2556  

ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel 2007 Basic – Intermediate

ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel 2007 Basic – Intermediate

คนอ่าน : 1,289 คน

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2556 ศูนย์การเรียนรู้ TL Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Excel 2007 ระดับ Basic – Intermediate ...

ฝึกอบรมหลักสูตร “Oracle  Performance Tuning”

ฝึกอบรมหลักสูตร “Oracle Performance Tuning”

คนอ่าน : 997 คน

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2556 ศูนย์การเีรียนรู้ TL Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Oracle  Performance Tuning” ...

สมัครอบรม เช่าห้องอบรม หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายขายและ
ฝ่ายการตลาด TL Center E-mail :

marketingonline@tlcthai.com


คุณสันติ 02 100 3600 หรือ 02 100 3593