ฝึกอบรมหลักสูตร “Raspberry PI Web Sensor”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน TL Center จัดฝึกอบรม หลักสูตร Raspberry PI : Hardware interface and Programming Include Web technology ขึ้น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ราสเบอรี่ไพ (Raspberry PI) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไม่มีพัดลมระบายอากาศ มีราคาถูกประสิทธิภาพสูง มีความสามารถด้าน Video Core ในการทำ Decode สามารถเล่นไฟล์วีดีโอที่ความละเอียด1080p ได้ ด้าน Multimedia สามารถทำการส่งข้อมูลภาพออกทางช่อง HDMI ซัพพอร์ต HDCP ได้ความนิยมจากบริษัทต่างๆ ด้าน IT นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ จากระดับล่างถึงระดับสูง

Raspberry PI Web Sensor เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเขียนกลุ่มโปรแกรมเฉพาะขึ้นมา เพื่อใช้ในการควบคุมแผงวงจรอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน ผ่านสาย LAN หรือหัว RJ45 โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ และให้เกิดการแสดงผล ผ่านทางไฟแสดงสถานะต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้การพัฒนาและแก้ไขระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ SET TOP BOX , รีโมทคอนโทรล หรือ การติดตั้ง เซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆ เพื่อให้แสดงผลและเก็บรวบรวมค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อ Export ออกมาเป็นไฟล์ และส่งรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร Raspberry PI Web Sensor

IMG_6466 IMG_6467 IMG_6471 IMG_6474 IMG_6481 IMG_6489 IMG_6500 IMG_6514 IMG_6522 IMG_6527 IMG_6530 IMG_6532 IMG_6539 IMG_6545 IMG_6546

โพสต์โดย : stefan - 5-03-2014 3:03:47