ฝึกอบรม หลักสูตร “PHP with Web Service Technology”

วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน TL Center จัดฝึกอบรม หลักสูตร PHP with Web Service Technology ขึ้น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ซึ่งหลักสูตร PHP with Web Service Technology เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการนำรูปแบบข้อมูลต่างๆมาใช้กับ Web Service ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา ในปัจจุบัน รูปแบบข้อมูลที่ใช้กับ Web Service ประกอบไปด้วย  Array   , XML = EXtensible Markup Language เป็นภาษารูปแบบ Markup ใช้ในการนิยามข้อมูล และมี TAG ครอบ และ JSON

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง วิทยากรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด รูปแบบการเรียนการสอนมีการแบ่งกลุ่ม ทำ WorkShop หลังจบหัวข้อที่เรียนโดยวิทยากรจะจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มได้นำความรู้ที่เรียนไปแล้ว มาใช้แก้ไขปัญหา

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร PHP with Web Service Technology

001 002 003 004 005 006 007 008

โพสต์โดย : stefan - 18-03-2014 10:48:43