หลักสูตร "MS Access 2007 ขั้นต้น"

เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ.2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ TLCenter เปิดอบรมหลักสูตร MS Access 2007 ขั้นต้น

หลักสูตร MS Access 2007 (Basic)

 “หลักสูตรนี้จัดขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้เรียน ว่าปีนี้อยากเรียนตั้งแต่ขั้นต้นเลย”

หลักสูตร MS Access 2007 (Basic)

ยากเหมือนกันนะ…..ตั้งใจเรียนกันเต็มที่  

หลักสูตร MS Access 2007 (Basic)

มีทดสอบก่อน และหลังอบรมด้วย …./      วิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด

 

โพสต์โดย : admin - 21-02-2012 7:57:23