ศูนย์ TL Center จัดหลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรม Ms.Office Excel 2007 ขั้น Advanced

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ TL Center จัดหลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรม Ms.Office Excel 2007 ขั้น Advanced  โดยโฟกัสหลักๆไปที่ความรู้ของด้าน Function and Formulas ได้รับการตอบเป็นอย่างดี ทั้งจากพนักงานบริษัทและเจ้าหน้าที่ หลากหลายแขนงหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด้าน การคำนวณ , ฐานข้อมูล , สถิติ และ อื่นๆ  ดำเนินการสอนโดยท่านวิทยากร อาจารย์อาภรณ์  ชูศิริ ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับการรับรอง Microsoft Ceetificate จากทาง ไมโครซอฟ

  วิทยากรหลักสูตร Ms.Office Excel 2007 [Advanced  Function and Formulas]

โดยอาจารย์อาภรณ์  ชูศิริ

วันนี้จัดสูตรและฟังก์ชั่นแบบเน้นๆ เนื้อๆ ล้วนๆ

ตั้งใจเรียนกันอย่างขะมักเขม่น เนื่องจากเป็นขั้น Advanced  สูตรและฟังก์ชั่น พอสมควรเหมือนกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์โดย : stefan - 19-07-2012 5:30:07