เบตง เสน่ห์ของเธอ ยังคง OK ..

 

เบตง เสน่ห์ของเธอ ยังคง OK ..

เบตง ใต้สุดแดนสยาม ความงดงามที่ยังรอการค้นหา

เบตง เสน่ห์ของเธอ ยังคง OK

“เมืองในหมอก ดอกไม้งาม
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

ทีืมงาน TLC ขอเชิญทุกท่านท่องเที่ยว เยือนถิ่นใต้สุดแดนสยาม เบตง ยะลา กันครับ ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและน่าค้นหามากเลยนะครับ

เบตง เป็นอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา นับเป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทยเรา ถูกตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2441 คำว่า “เบตง” (Betong) มาจาก ภาษามลายู ว่า “Buluh Betong” หมายถึง ไม้ไผ่ หรือ ไผ่ตง

เราตามไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบตงกันนะครับ เริ่มต้นกันด้วย กราบไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับ

วัดพุทธาธิวาส  (Buddhadhiwat Temple)

” สถาปัตยกรรมที่งดงาม จัดสร้างอย่างมีชั้นเชิง ลดหลั่นตามสภาพความลาดเอียงของภูมิประเทศ

ก่อเกิดเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่มานมัสการมิเคยขาด “

 

วัดพุทธาธิวาส

วัดเบตง คือชื่อเดิมของวัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ลาดเอียงลงมาจรดถนนรัตนกิจด้านทิศเหนือ บนเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยมีคณะผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างคือพระพิทักษ์ธานี (เล็ก) นายอำเภอเบตง นายพุ่ม คชฤทธิ์ นายกิมซุ้ย ฟุ้งเสถียร และนายผล สุภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2510 วัดพุทธาธิวาส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

 

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

มีสถาปัยตกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ขนาดความสูงเท่ากับตึก 13 ชั้น มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2536 ปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเบตง

 

พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน

พระพุทธธรรมกายมงคล ปยุรเกศานนท์สุพพิธาน

เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประเภททองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้ได้หล่อจากประเทศจีน และจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญในพระพุทธศาสนาประจำเมืองเบตง

 

อีกหนึ่งสถานที่แนะนำ ให้เยี่ยมชม คือ

 

มัสยิดกลาง อำเภอเบตง   (The Central Mosque)

มัสยิดกลาง อำเภอเบตง

“อารยธรรมอันงดงามของศาสนาอิสลาม คือ จารีตประเพณีสำคัญ ที่สั่งสมมายังลูกหลาน  ก่อเกิดเป็นการกระทำที่หนักแน่น แต่แฝงด้วยข้อคิดที่จรรโลงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอน  และแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเอกภาพ “

 

หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง (The Clock Tower of Betong)

หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองเบตง

หอนาฬิกา ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน

เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ทำการก่อสร้างด้วยหินอ่อนอันเลื่องชื่อจากจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของความ

หอนาฬิกา อีกหนึ่งสัญลักษณ์คู่เมืองเบตง

แข็งแรง สวยงามและคงทน ส่วนความเป็นหนึ่งของหอนาฬิกา

เบตงคงอยู่ที่การมีนกนางแอ่นนับหมื่นตัวจากไซบีเรียมาเกาะอยู่รอบ ๆ หอนาฬิกา จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกาและคู่เมืองเบตงในยามค่ำคืน และด้วยความมีจิตใจโอบอ้อมอารีของผู้คนชาวเบตง ที่ไม่รบกวนความเป็นอยู่ของมัน เหล่านกนางแอ่นจึงอยู่คู่เบตงให้นักท่องเที่ยวชมจนทุกวันนี้

 

 

,เค้าว่ากันว่าหากใครโดนนกนางแอ่นขี้ใส่แล้วล่ะก็ จะได้กลับมาที่เบตงอีกครั้ง

 

และที่ใกล้ๆกับสีแยกหอนาฬิกา มีตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ไปชมภาพกันครับ

 

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก   (The World Biggest Mailbox)

ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นรอบวงของตัวตู้ประมาณ 140 ซม. ตู้มีความสูงถึง 290 ซม. นับจากฐานขึ้นไป รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปีแล้วครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปชมกันต่อกับ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ครับผม

 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (Betong Mong Kol Rit Tunnel)

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

ตั้งอยู่  ณ  บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง  เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  สร้างขึ้นเพื่อรองรับปัญหา

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

การจราจร  และการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบัน  กับชุมชนเมืองใหม่  บริเวณถนนอัยเยอร์เบอร์จัง  ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความ

ยาว  273  เมตร  กว้าง  9  เมตร  สูง  7  เมตร  ผิวการจราจรคู่กว้าง  7  เมตร  รถวิ่งได้ด้วยความเร็ว  60  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  มีทางเดินเท้าข้างละ  1  เมตร  มีรางระบายน้ำทั้งสองข้างถนน  มีการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดตัวอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย  พร้อมระบบระบายอากาศตามหลักวิศวกรรมสากลครับ

 

 

.. มีร้านอาหารอร่อยๆ ที่จะได้แนะนำในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ ..

 

และที่อยากให้เยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ คือ สนามกีฬากลางหุบเขา ครับ ซึ่งใครจะรู้ว่าในพื้นที่กลางหุบเขาเช่นนี้ จะมีความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬา เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวเบตง ที่นอกจากใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย

สนามกีฬากลางหุบเขา

ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก และสวนสุดสยามนี้ ตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง ล้อมรอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในอาณาเขตพื้นที่กว่า 120 ไร่ การก่อสร้างและการออกแบบต้องอาศัยศิลปะในการจัดวางที่ได้มาตรฐาน สมดุลกับสภาพภูมิประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภท และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่น สวนสุขภาพ ซึ่งร่มรื่นไปด้วยบรรยากาศสดชื่นด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ

สนามกีฬากลางหุบเขา ท่ามกลางสายหมอก

ตามไปติดๆกัน ณ จุดชมวิว เมืองเบตง ซึ่งไม่ไกลจากสนามกีฬาแห่งนี้กันเท่าไหร่ครับ ไปชมทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเบตงได้อย่างสวยงาม และชมเมืองเบตงในมุมสูง ๆ กันครับ

เมืองในหมอก ดอกไม้งาม

ตึกสูง ๆ ตั้งตระหง่านนั่นคือโรงแรมแมนดารินครับ วิวจากห้องพักคงจะสวยน่าดู

ยามเช้า ณ จุดชมวิว

ไปต่อกันเลยนะครับ ที่ อุโมงค์ปิยะมิตร

 

อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamitr Tunnel)

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา เมื่อปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง  ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบ

ภายในอุโมงค์ปิยะมิตร

ภายในอุโมงค์มีความกว้างพอสำหรับคนเดินได้  มีความยาวของอุโมงค์ ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเข้า-ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง โดยปัจจุบันยังคงมีกลิ่นอาย และร่องรอยของการดำรงชีวิตที่หลงเหลืออยู่ครับ

 

และที่จะขาดไปไม่ได้เลย ก็คือ ป้ายใต้สุดในสยาม ยังไงล่ะครับ

 

ป้ายใต้สุดสยาม   (The Southern)

ใต้สุดแดนสยาม

หลักเขตป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนสุขยางค์ ตามทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ความเป็นที่สุดของสถานที่นี้คือ ป้ายที่มีข้อความว่า “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนที่ประเทศไทยสีทองซึ่งสลักบนหินอ่อน เพื่อการันตีว่าเป็นจุดสุดท้ายของผืนแผ่นดินไทยทางตอนใต้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกัน ว่าได้มาเที่ยวแล้วครับ

 

และมีสถานที่อีกที่หนึ่งที่แนะนำให้ทุกท่านได้ไปเยือน ซึ่งก็คือ สวนดอกไม้เมืองหนาว งงกันใช่ไหมล่ะครับ ว่าที่เบตงจะมีสวนดอกไม้เมืองหนาวได้ยังไงครับ ซึ่งทำให้เราอยากรู้เหมือนกันว่าที่ใต้สุดแดนสยาม จะมีสวนดอกไม้เมืองหนาวได้อย่างไร อากาศมันจะหนาวเหรอ ?? มันสูงแค่ไหนกันเชียว ??? ถึงwfhปลูกดอกไม้พวกนี้ได้ , ณ จุดนี้สูงมากกว่า 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลครับ ทำเลอยู่ในหุบเขา ดูแล้วน้ำท่าบริบูรณ์ ถึงว่า ดอกไม้เมืองหนาวจึงมีขายอยู่ในตลาดเบตง และมีแหล่งปลูกอยู่ที่นี่นั่นเอง เป็นโครงการดอกไม้เมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯครับ

โครงการดอกไม้เมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง

สถานที่ท่องเี่ที่ยวในเบตง ยังมีอีกมากมายหลายที่ อาทิ  ศาลเจ้าโต๊ะนิ ,ป่าบาลา-อาบา,วัดกวนอิม ,ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่า บ้านกาแป๊ะกอตอ ,อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และบ่อน้ำร้อนเบตง เป็นต้น

 

พักจากเรื่องเที่ยว มาเรื่องอาหารการกินกันบ้างนะครับ เมืองเบตง มีของอร่อยให้ทุกท่านได้ลิ้มลองของขึ้นชื่อเมืองเบตง กันมากมายกันเลยทีเดียว

รูปปั้นไก่เบตง

อาหารขึ้นชื่ออย่างแรกต้่อง ไ่ก่สับเบตง ครับ

ไก่เบตง แช่เหล้า

ไก่สับเบตง (Betong Chicken) เป็นอาหารที่เลิศรสและขึ้นชื่อของเบตง เป็นเมนูเด็ดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด และนอกจากไก่สับแล้ว ไก่เบตงยังสามารถปรุงเป็นอาหารรสเลิศได้อีกหลายชนิด เช่น ไก่ตุ๋นเครื่องยาจีน ไก่ตุ๋นมะนาวดอง ต้มยำไก่ ไก่ต้มซีอิ๊ว ไก่เบตง แช่เหล้า  เป็นต้น โดยไก่เบตงเป็นไก่ที่เลี้ยงเฉพาะท้องถิ่นเบตง เนื้อจะหวานนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ยเหมือนไก่ทั่วไป

ตามด้วยอีก 1 เมนูเด็ด ถ้ามาถึงเบตงแล้วไม่ได้กิน แสดงว่ามาไม่ถึงครับ

ปลาจีนนึ่งบ๊วย” ( Steamed Chinese Fish with Plum ) ครับผม

ปลาจีนนึ่งบ๊วย

และอีกเมนูเด็ดที่ต้องลิ้มลองกันเมื่อได้มาที่เบตง ใต้สุดในสยาม ก็คือ หมี่เบตง และซีอิ๊วเบตง (Betong Noodles & Betong Soya Sauce)

บะหมี่เบตง

หมี่เบตง เป็นอาหารขึ้นชื่อของเบตง มีคุณสมบัติพิเศษ คือเส้นเหนียวนุ่ม เมื่อนำไปผัดเส้นจะไม่ขาด ทำให้ผู้ที่ได้รับประทานติดใจในความเหนียวนุ่มของเส้นหมี่ หมี่เบตงมี 2 ชนิด คือ หมี่สีเหลืองเหมือนหมี่ทั่วไป ที่จะต้องนำไปนึ่งให้สุกแล้วนำมาจับเป็นก้อน เอาไปผึ่งแดดแล้วบรรจุลงถุง ส่วนหมี่ซั่วนั้นมีเส้นสีขาว ซึ่งต่างกันที่หมี่ซั่วนั้นไม่ต้องนึ่ง แต่นำไปตากแดดแทน ส่วนซีอิ๊วเบตง ซีอิ๊วที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนั้น

และที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งก็คือ ร้านติ่มซำ นั่นเอง ซึ่งเป็นร้านอาหารของชาวปักษ์ใต้ที่นิยมมานั่งรับประทานกันช่วงเช้า พร้อมจิบกาแฟโบราณไปพร้อมๆกันเลยครับ

ร้านติ่มซำในเบตง เฮง เฮง แต๋เตี๋ยม

ยังมีอาหารคาวหวานให้ได้ชิมอีกมากมาย อาทิเช่น เฉาก๊วยโบราณ ,ข้าวหลาม ,กบภูเขา ,จี๊ฉ่องฝัน ,เคาหยก ,ส้มโชกุน เป็นต้น แถมรูปร้าน เฉาก๊วย กม.4″ ไปง่าย ๆ ครับ วิ่งออกนอกเมืองมุ่งหน้าไปทางยะลา ถึงหลัก กม.4 ปากทางเข้าบ่อน้ำร้อน เลี้ยวเข้าไปปุ๊บร้านอยู่ขวามือเลยครับ  ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ต้องมาก่อน 10 โมงนะครับ ไม่อย่างนั้นจะอดกิน เพราะหมดเร็วมากนะครับ

เฉาก๊วย กม.4

 

ขอแถมเกร็ดเล็กๆน้อย ที่ควรรู้นะครับว่า

หากสังเกตุให้ดีๆ จะเห็นป้ายทะเบียนรถของที่นี่ไม่ได้ใช้ชื่อจังหวัดเหมือนที่อื่นนะครับ  ที่นี่ไกลจากตัวเมืองยะลาเกือบ 150 กม. และเส้นทางเป็นภูเขาสูงชัน ลำบากต่อการเดินทางไปติดต่อเรื่องงานทะเบียนขนส่ง  ที่นี่จึงเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีป้ายทะเบียนเป็นชื่ออำเภอ “เบตง”

ป้ายทะเบียนเป็นชื่ออำเภอ เบตง

ตลาดสด

คนเบตง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธครับ มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่บ้างแต่ไม่เยอะมาก  เนื่องด้วยคนเบตงส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน  ตรงหน้าตลาดสดแทบทุก ๆ ที่ รวมถึงที่นี่ ภาพนี้คงจะเห็นกันชินตา  และศาสนา ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับศาสนิกชนทุก ๆ ศาสนาได้เป็นอย่างดี

เป็นภาพที่อิ่มเอมใจมากครับ

 

ขอจบด้วยภาพแห่งความสุข ความประทับใจ สำหรับเมืองใต้สุดแดนสยามแห่งขวานทองของไทยเรากันครับ ทาง ทีมงาน TLC ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสวิถีชีิวิตแดนไทย นามถิ่นด้ามขวานทอง กันครับ

ผมมีความสุขมากครับ

 

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก

คุณ chartchy แห่ง /pantip/blueplanet

และ  เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา (http://www.betongtown.com/municipality/)

 

Link ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดยะลา, ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวอัพเดต, ภาคใต้
- 2012-09-18 3:23:15 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 24,170 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน