ทุ่งบัวตอง

ทุ่งบัวตอง

ภาพสวยๆ จากทุ่งบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน