เที่ยวหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรปราการ

เที่ยวหนึ่งวันในจังหวัดสมุทรปราการ     

 ทริปเช้า

    ชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
    ชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

 ทริปบ่าย

    รับประทานอาหารกลางวัน
    แวะสักการะรอยพระพุทธบาท ที่วัดกลางวรวิหาร
    เที่ยวชมเมืองโบราณ

ทริปเย็น
    กินลมชมวิวที่สถานตากอากาศบางปู

 

One Day Trips ในครั้งนี้ เราจะมาชวนเพื่อนๆ ชาวเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกันค่ะ ….. ซึ่งทริปนี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้าง ถ้าอยากรู้แล้ว ตามเรามาเลยค่ะ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

1192373601พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ   ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑ ตำบลบางเมืองใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกใน โลก ทำจากโลหะทองแดงนับแสนชิ้นแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือนำมาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วยความประณีต ตัวช้างรวมอาคารมีความสูง ๔๓.๖๐ เมตร (หรือสูงขนาดตึก ๑๔-๑๗ ชั้นโดยประมาณ) อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้างและส่วนล่างของตัวช้าง ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะส่วนหัวมีน้ำหนักประมาณ ๑๐๐ ตัน ลำตัวช้างหนัก ๑๕๐ ตัน สูง ๒๙ เมตร กว้าง ๑๒ เมตรและยาว ๓๙ เมตร ท้องช้างหรือชั้นสวรรค์ ปูด้วยไม้มะเกลือสีออกดำ ออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุมีค่า เช่น ภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาล โบราณวัตถุของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ส่วนล่างของตัวช้าง เป็นฐานประกอบด้วยอาคารศาลามีความสูง ๑๔.๖๐ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กระจายน้ำหนักตัวช้างด้วยคานวงแหวนรอบนอกและรอบในบนอาคาร ถ่ายน้ำหนักลงเสาแปดเสาภายนอกและสี่เสาภายในอาคารศาลา ภายในอาคารหรือชั้นโลกจัดแสดงโบราณวัตถุ มีซุ้มพระเกตุ บันไดเงินบันไดทอง เพดานเป็นกระจกสี มีรูปแผนที่โบราณ การตกแต่งภายในเป็นการผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้กระจกสีแบบศิลปะตะวันตก, เครื่องเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสี, การดุนโลหะบนแผ่นดีบุกของช่างเมืองนครศรีธรรมราช และรูปปั้นโบราณชนิดต่างๆ อาทิ คนธรรพ์บรรเลงดนตรี รูปพญานาค ของช่างเมืองเพชร ส่วนชั้นใต้ดินที่เรียกว่า “ชั้นบาดาล” เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ พระพุทธรูป เทวรูปสมัยต่าง ๆ และเครื่องลายครามของจีน ระเบียงรอบนอกตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มแปดซุ้ม รอบพิพิธภัณฑ์เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุ์ไม้หายากจากทุกภูมิภาคของประเทศ มีงานประติมากรรมลอยตัวเรื่อง รามเกียรติ์ วางเรียงรายล้อมรอบอาคาร พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. (รอบชมสุดท้าย ๑๗.๐๐ น.) ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๓๗๑ ๓๑๓๕-๖ โทรสาร. ๐ ๒๓๘๐ ๐๓๐๔ หรือ www.erawan-museum.com

การเดินทาง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ผ่านแยกบางพลี ก่อนถึงแยกปากน้ำ ตั้งอยู่ซ้ายมือ รถโดยสารประจำทางธรรมดา ขสมก. สาย ๒๕ และรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๐๒, ๑๔๒, ๕๐๗, ๕๐๘, ๕๑๑, ๕๓๖

 

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

1192373601พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ    ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ ตรงข้ามกับโรงเรียนนายเรือ จากแยกบางนาไปสำโรงประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพเรือไทย อาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือ เรือรบจำลองของไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เรือดำน้ำรุ่นแรกและรุ่นเดียวของราชนาวีไทย และยุทธนาวีครั้งสำคัญ ๆ แบ่งเป็น ๒ อาคาร คือ อาคาร ๑ จัดเป็นห้องเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม ศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย และห้องจัดแสดงเครื่องแบบต่าง ๆ ของทหารเรือไทย อาคาร ๒ ชั้นล่างจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ชั้น ๒ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี ชั้น ๓ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ หมุนเวียนตามช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญ เช่น ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สงครามเอเชียมหาบูรพา วีรกรรมที่ดอนน้อย เรือดำน้ำแห่งราชนาวี และการปฏิบัติการของทหารนาวิกโยธิน เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ การตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๙๙๗, ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๐๘

วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร

1192373601วัดกลางวรวิหาร   ตั้งอยู่ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสมัยอยุธยา ตอนปลาย เดิมชื่อ วัดตะโกทอง พระอุโบสถได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ หน้าบันมีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายคราม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิกถา ต่อมาเมื่อพ.ศ.๒๔๔๙ มีการสร้างพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท ๔ รอย หน้าบันมีลายปูนปั้นเครื่องแถวประดับด้วยถ้วยจานเบญจรงค์ ยอดสุดแต่ละมุมมีปูนปั้นหน้าของท้าวจตุโลกบาล ตามเค้าโครงเรื่องไตรพระภูมิพระร่วง เบื้องบนของผนังภายในซุ้มพระพุทธรูปขนาดย่อมโดยรอบ ศาลาการเปรียญลักษณะเป็นเรือนไทยแบบเรือนหมู่ไม้สักทั้งหลัง หน้าบันมีลวดลายไม้สลักละเอียดอ่อนสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

การเดินทาง จากสามแยกสมุทรปราการตรงไปตามถนนประโคนชัย (เข้าตลาดปากน้ำ) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีสมุทรจะพบวัดอยู่ในสุดของถนน สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ๒๕, ๑๐๒, ๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘ และ ๕๑๑ หรือ รถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย ๒๕, ๑๐๒ และ ๑๔๕

 

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

1192373601เมืองโบราณ  ตั้งอยู่ใน เขตตำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓ ถนนสุขุมวิท(สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด ๘ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ๑๑๖ แห่ง ทั่วประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปีพ.ศ.๒๕๐๖ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วิหารวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระบรมธาตุเมืองนคร พระบรมธาตุไชยา พระธาตุพนม ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเท่าแบบจริงหรือเล็กกว่า บางแห่งใช้องค์ความรู้สร้างขึ้นใหม่ เช่น พระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร ศาลาขงเบ้ง กวนเกษียรสมุทร การสร้างฝีมือประณีตงดงาม นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจาก สังคมยุคใหม่ มีตลาดโบราณ จำหน่ายอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือและเครื่องดื่มต่างๆ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณ แห่งนี้ เมืองโบราณเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. อัตราค่าบัตรผ่านประตูชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท อายุต่ำกว่า ๕ ปีไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๓๕๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท (ราคาบัตรรวมค่ารถรางและรถจักรยาน รถรางนำชมวันจันทร์-เสาร์มีรอบ ๐๘.๐๐ น., ๑๐.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น. วันอาทิตย์รถรางวิ่งตลอดวัน) ค่านำรถยนต์เข้าชมคันละ ๑๐๐ บาท (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่ให้นำรถเข้า) มีรถกอล์ฟบริการหลายขนาด (นั่งได้ ๒ คน ราคา ๑๐๐ บาท, ๔ คน ๒๐๐ บาท, ๖ คน ๓๐๐ บาท ราคาต่อ ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ตำบลบางปู กิโลเมตรที่ ๓๓ โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๒๕๓, ๐ ๒๗๐๙ ๑๖๔๔-๕ www.ancientcity.com

การเดินทาง รถยนต์ ไปตามถนนสายสำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท สายเก่า (ไปทางบางปู) ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๓ ห่างจากปากทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เมืองโบราณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ นั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ. ๑๐๒, ๑๔๒, ๕๑๑, ๕๓๖, ๕๐๗, ๕๐๘ ไปลงที่ตัวเมืองสมุทรปราการ แล้วต่อรถเมล์เล็กสาย ๓๖ ผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ

 

สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู

1192373601สถานตากอากาศบางปู  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และเป็นสถานที่พักผ่อนของกรมพลาธิการทหารบก มีร้านอาหารและที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณมีธรรมชาติอันสมบูรณ์ในพื้นที่ ๖๓๙ ไร่ มีสะพานที่ทอดตัวเหยียดยาวออกไปในทะเลตลอด ๕๐๐ เมตร ทำให้เป็นจุดดูนกและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวจากแถบไซบีเรียมาพักอาศัยในบริเวณนี้ และยังมีสถานที่พักผ่อนที่ศาลาสุขใจบริการอาหารรสชาติอร่อย และทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมเต้นรำ และลีลาศ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๙๘๓

การเดินทาง จากสามแยกสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๗ ให้กลับรถ สถานตากอากาศบางปูจะอยู่ริมถนนซ้ายมือ และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ปอ. ๒๕, ๑๐๒, ๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘ และ ๕๑๑ รถประจำทางธรรมดาสาย ๒๕, ๑๐๒ และ ๑๔๕ ไปลงตลาดปากน้ำ แล้วต่อรถเมล์เล็กสาย ๓๖, รถสองแถวปากน้ำ-วัดตำหรุ, ปากน้ำ-นิคมอุตสาหกรรมบางปู และปากน้ำ-คลองด่าน

 

10013

bg37

ที่มา: travel

  • ป้ายกำกับ

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน