เที่ยว “สวนเมืองพร” โคราช แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

?

?

เที่ยว “สวนเมืองพร” โคราช แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จากกรุงเทพ ฯ? ผ่านจังหวัดสระบุรีเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ? ผ่านอำเภอปากช่องเข้าสู่เขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา? ระหว่าง?? กม. 87-88 ขับรถชิดเลนขวาเพื่อเข้าทางเลี้ยวขวาเป็นถนนแยกจากถนนมิตรภาพทางขึ้นเขายายเที่ยง ( อ่างเก็บน้ำลำตะคองสูบกลับ ) จากปากทางเข้า ไปอีกประมาณ 400 เมตร เลี้ยวขวาลงจากถนนลาดยางเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร?เป็นที่ตั้งของ ” สวนเมืองพร “?? แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์? สองข้างถนนทางเข้ายังคงอัดแน่นไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ทาง ” สวนเมืองพร ” ยังคงอนุรักษ์ไว้?

ถึงทางเข้าสวนจะเห็นป้ายบอกทางแนะนำให้เลี้ยวซ้ายลัดเลาะไปตามริมทาง? จุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสคือแปลงไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่ถูกจัดแบ่งออกเป็นแปลง ๆ อย่างมีระเบียบ โดยมีทางสำหรับการเดิน?? และเข็นรถเข็นที่ทางสวนมีไว้ให้บริการเลือกหยิบและซี้อต้นไม้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบ ” ซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้ ” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย??
?????????????????
สวนเมืองพรได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งที่เป็นไม้กระถางแยกประเภทเป็นไม้ดอก? ไม้ประดับทั้งเมืองหนาวและเมืองร้อน? ไม้ผล ไม้ยีนต้น และไม้ไทยในวรรณคดี??? ไม้บางชนิดเรียกว่าหาพันธุ์ได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้? ซึ่งทั้งหมดมีไม่น้อยกว่า 400 สายพันธุ์ มีจำนวนเป็นล้าน ๆ ต้น? และเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการเลือกซี้อพันธุ์ไม้?? จึงได้ทำการติดป้าย และราคาไว้ทุกแปลง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในการเพาะเลี้ยงก็สามารถสอบถามพนักงานที่ประจำอยู่ในบริเวณได้ทันที? ลักษณะการทำเกษตรที่สวนเมืองพรนั้น? เป็นการทำเกษตรธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงหรือศัตรูพืช?? แต่จะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพมาทดแทน? นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมการผลิตและขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง, เพาะเมล็ด และปักชำในระบบพ่นหมอก?
??????
หลังจากที่เดินชมไม้ตามแปลงต่าง ๆ ส่วนหนึ่งแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมงานศิลปหัตถกรรม, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมโคราชในอาคารที่อยู่ใกล้ ๆ กัน และชมบ้านหลังเก่าที่เราอนุรักษ์ไว้ของ ” ตาเมือง และ ยายพร ” ที่ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำพุ? สำหรับการจัดตกแต่งสถานที่นั้นเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ จะเห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างหลาย ๆ หลังจะมีต้นไม้โผล่ทะลุขึ้นมาบนหลังคา?

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องการประยุกต์ใช้จุรินทรีย์ก็สามารถเข้าชมและรับฟังการบรรยายได้จะมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร, วัชพืชจาการเกษตร?? และการทำน้ำหมักชีวภาพ
??
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น?? สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนเมืองพร คือการพักผ่อนนั่งทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารคุณภาพระดับ ” เชลล์ชวนชิม ” โดยมีเมนูที่ประกอบขึ้นจากเนื้อนกกระจอกเทศ, กวางเลี้ยงรูซ่า, ปลาทับทิม สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งสวนเมืองพรเป็นผู้เปิดตลาดการบริโภคเป็นแห่งแรกในประเทศไทย? พร้อมชมวิวอ่างเก็บ
น้ำลำตะคองที่สามารถทัศนาได้เป็นแนวกว้าง ตรงจุดนี้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้การยกย่องว่าเป็น ” สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ” ชมพระอาทิตย์ตกดินลับสันเขาในยามเย็น? ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นทัศนีย์ภาพที่งดงามมาก แสงจันทร์สาดส่องลงผิวน้ำทำให้เกิดเงาสะท้อนประกายระยิบระยับในยามค่ำคืน ดื่มด่ำความสุขกับการบริโภคอาหาร,? เครื่องดื่มภายใต้แสงเทียน อันเกิดจากผลของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า?บรรยากาศยามเย็นบริเวณเรือน 12 เสา และจุดชมวิวโซนระเบียง?? เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินลับสันเขาด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนที่สุด?
?????
ก่อนเดินทางกลับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกซื้อของฝากจากโคราชได้ทั้งที่เป็นขนม,อาหาร,สินค้า OTOP,ไวน์,น้ำองุ่นสด
หรือจะเป็นผลผลิตที่สวนปลูกเองปลอดสารพิษโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ เช่น ขนุน, มะละกอฮาวาย, มะม่วง, กล้วยเล็บมือนาง,
ผักปลอดสารพิษปลูกในระบบ Hydroponic สดสะอาด

การเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ หลัก กม.196 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น
ทางแยกขึ้นเขายายเที่ยงเพียง 400 เมตร?? แผนกเกษตรเปิดให้บริการเวลา 08.00 – 17.00 น.? สวนอาหารถึงเวลา 21.00 น. ของทุกวัน? ( เข้าชมฟรี )

ล่าสุด… สวนเมืองพรเปิดให้บริการที่พักผ่อนกับวันสบาย ๆ ในบรรยากาศของขุนเขาและเวิ้งน้ำที่นี่
?
ข้อมูล http://www.suanmuangporn.com/