รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

 

 ทัชมาฮาลยังไม่ปาน! “ไม่มีความรักของชายหญิงคู่ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว” จากคำพูดชายผู้ดูแลป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ป่าแห่งรัก” ของพ่อหลวง ร.๙ ที่ทรงมอบให้องค์แม่ฟ้าหลวงของชาวไทยสู่ป่าต้นน้ำที่คอยเลี้ยงดูชาวบ้านจังหวัดชลบุรีใน 2 อำเภอ 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” หนึ่งในพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พสกนิกรประชาชนชาวไทยต่างเคยได้ยินและได้ฟัง มาวันนี้ MGR Online จะพาท่านไปทำความรู้จักกับป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ที่ใครๆ รู้จักกันในชื่อ “ป่าแห่งรัก” มาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน เพื่อนำเสนอเรื่องราวแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จนยากที่จะหาที่เปรียบมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันมากยิ่งขึ้น

 

 


เปิดประตูทางเข้าป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อนี้หลายคนอาจยังไม่คุ้นว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ที่ใด มีเรื่องราวที่งดงามและมีคุณค่ามากมายขนาดไหน วันนี้ นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมาให้ความรู้อีกหนึ่งมุมองหนึ่งให้คนไทยได้รับรู้เรื่องราวของป่าแห่งความรัก ให้คนไทยได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานและได้ทรงพระราชทานเป็นมรดกของชาติให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ


หัวหน้าสวนป่าสิริเจิญวรรษฯ บอกกับเราว่า ป่าสิริเจริญวรรษ มาจากการผสมของคำว่า “สิริกิติ์ และ เจริญวรรษ” ป่าแห่งรักแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อ 27 ปีก่อน พื้นที่ผืนป่าเขาชีโอนเขาในจังหวัดชลบุรี ยังเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นเริ่มแห้งแล้ง และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติ และด้วยสัตว์ป่า รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ในแหล่งธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ำที่เลี้ยงดูชุมชนได้เริ่มลดลง พระองค์จึงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูผืนป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานชื่อโครงการป่าสิริเจริญวรรษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปีพ.ศ. 2535 ป่าสิริเจริญวรรษฯ จังหวัดชลบุรีแห่งนี้จึงถือได้ว่า เป็นอนุสรณ์สถานป่าทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยความรักของทั้งสองพระองค์ จนได้ชื่อว่า “ป่าแห่งรัก” ในที่สุด


สำหรับ ป่าสิริเจริญวรรษฯ แห่งนี้ มีพื้นที่รวมกว่า 3,900 ไร่ ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและยั่งยืน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยผืนป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่ผ่านสายตาการพัฒนาของพ่อหลวงของชาวไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผืนป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ถือเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม และเป็นป่าต้นน้ำที่เลี้ยงดูประชาชนใน 4 ตำบลของอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง ภูมิทัศน์โดยรอบห้อมล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชลบุรีมากมายที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกัน ทั้ง วัดญาณสังวรารามราชวรมหาวิหาร พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค และสวนน้ำรามายณะ เป็นต้น

 

 


ปัจจุบันทางโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการสานต่อตามแนวทางปณิธานขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัด ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าในใจคน, กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ที่มีกิจกรรมย่อยเป็นฐาน อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความสามัคคี, กิจกรรมจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, กิจกรรมยิง EM ball และกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางปั่นจักรยานในสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ ที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยจนถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 70 เส้นทางตามรอยพระบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย โดยแนวคิดและกิจกรรมทั้งหมด ทำให้มีน้ำ มีป่า และมีชีวิต เพราะนอกจากสิ่งมีชีวิตภายในโครงการอย่างพืชและสัตว์แล้ว ประชาชนและเกษตรกรอีกหลายชีวิตยังได้รับผลตอบแทนจากโครงการป่าแห่งรักแห่งนี้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบๆ โครงการ ที่ได้อาศัยแหล่งน้ำและความสมบูรณ์ของดิน ในการทำการเกษตรกรรม เมื่อผลผลิตด้านการเกษตรอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของผลตอบแทนที่ดีเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปด้วยเช่นกัน


“น้องเคยได้ยินชื่อทัชมาฮาลใช่ไหม หลายคนรู้ว่าทัชมาฮาลคืออนุสรณ์สถานสิ่งปลูกสร้างแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศอินเดีย ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ในอดีตกาล ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและศิลาแลงประดับเพชรพลอยจำนวนมาก จนถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ แต่น้องเชื่อไหว่าป่าสิริเจริญวรรษแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน ต่างกันแค่ทัชมาฮาลเป็นงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่สำหรับที่นี่คือการสร้างป่า สร้างสิ่งมีชีวิต พี่มองว่าป่าแห่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาลนะ เพราะพี่เชื่อว่าไม่มีความรักของชายหญิงคู่ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว” หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวด้วยความตื้นตันในฐานะคนดูแลป่าของพ่

 


อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมป่าแห่งรัก สามารถเดินทางไปโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท-พัทยา เลยพัทยาใต้มาทางสัตหีบ พอเข้าเขตนาจอมเทียน ประมาณ หลักกม.ที่ 161 ให้สังเกตซ้ายมือ จะเห็นทางเข้าวัดเขาชีจรรย์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบานเย็น แล้ววิ่งตรงไปประมาณ 8 กม. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ จะอยู่ทางขวามือ ซึ่งจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.ในทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์

 

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

รู้จัก ป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

 

 

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
จังหวัดชลบุรี
- 2017-10-20 4:35:54 โพสต์โดย : admin คนดู 498 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว