หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คือชื่อที่ใช้เรียกเส้นทางสายดอกไม้ที่ยาวและใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย ทั้งที่ปลูกและจำหน่าย ตั้งอยู่ที่คลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร รวมเนื้อที่กว่า 900 ไร่

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก นี้คือ แหล่งเพาะพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ มีจำนวนครอบครัวเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในด้านนี้ประมาณ 500 ครัวเรือน มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สวนไม้หอม สวนไม้มงคล นานาชนิด ที่เพาะชำ ทาบกิ่ง ติดตาล้อมราก ทั้งขนาดเล็กและใหญ่จัดส่งไปยังแหล่งจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีไม้บอนไซ ศูนย์เรียนรู้อาชีพ กลุ่มไม้ถัก เอาต้นหลิว ไทรไข่มุก ไทรอังกฤษ ไผ่กวนอิม ไผ่เงิน ไผ่ทอง ฯลฯ มาถักเป็นรูปทรงหลากหลายแบบ เช่น ถักเป็นรูปหัวใจ หอไอเฟล ขวดแชมเปญ กระเช้า แจกัน แก้วนํ้า ฯลฯ รวมทั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อในราคาขายส่ง และที่ศูนย์สาธิตการตลาดหมู่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติธรรมสามัคคี (บริเวณสวนป้าผาด) มีวัสดุเพาะชำต้นไม้ขายในราคาถูกหาไม่ยากจากปากคลองตรงไปตามถนนเรื่อย ๆ ถึงวัดสันติธรรมไปทางแยกขวามืออีกประมาณ 2-3 กิโลเมตร ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปีก็จะมี งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านดอกไม้ คลอง 15 ที่นครนายก

หมู่บ้านดอกไม้

หมู่บ้านดอกไม้

หมู่บ้านดอกไม้

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ มาตามเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ถึงเขตอำเภอองครักษ์แยกซ้ายเข้าสู่ถนนเลียบคลอง 15

ข้อมูลการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 โทร 0 3731 2282
– ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตร จ.นครนายก โทรศัพท์ 0 3731 3651
– สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0 3731 1289